Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF Sverige sänder 1 miljon till jordbävningsdrabbade

UNICEF Sverige öppnar en insamling för att hjälpa barnen som drabbats av jordbävningen i Sydasien. Vi sänder direkt 1 miljoner kronor i katastrofhjälp till UNICEF i Pakistan.

UNICEF Sverige öppnar en insamling för att hjälpa barnen som drabbats av jordbävningen i Sydasien. Vi sänder direkt 1 miljoner kronor i katastrofhjälp till UNICEF i Pakistan.

UNICEF finns på plats i samtliga drabbade länder och flera hjälpsändningar är på väg till befolkningen. UNICEF sänder bland annat 300 000 vattenreningstabletter, 10 000 filtar, 20 000 meter presenning, 375 kartonger med högeneregikex.

20 miljoner US dollar

UNICEF tömmer sina lager i regionen och bedömer att man kommer att behöva ytterligare 20 miljoner US dollar för att bistå barn och deras familjer.

Beredskap för katastrof i andra länder

UNICEF Sveriges insamling går i nuläget till insatser i Pakistan men vid behov kommer pengar att gå till andra katastrofdrabbade länder, såsom till exempel Indien och Guatemala, där det råder svår översvämning.