Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF ber om närmare 500 miljoner kronor till jordbävningsdrabbade

De senaste rapporterna från UNICEF talar om 33 000 döda, 50 000 skadade, 120 000 i behov av akut hjälp och upp till fyra miljoner hemlösa. UNICEF har tömt sina lager i Pakistan, flyger in förnödenheter utifrån och distribuerar till de drabbade med helikopter. UNICEF vädjar om 500 miljoner kronor för insatser under det närmaste halvåret.

De senaste rapporterna från UNICEF talar om 33 000 döda, 50 000 skadade, 120 000 i behov av akut hjälp och upp till fyra miljoner hemlösa. UNICEF har tömt sina lager i Pakistan, flyger in förnödenheter utifrån och distribuerar till de drabbade med helikopter. UNICEF vädjar om 500 miljoner kronor för insatser under det närmaste halvåret.

En helikopter lyfter.© UNICEF/Giacomo Pirozzi Trots alla svårigheter att ta sig fram har UNICEFs hjälpsändningar nått fram. Och fler är på väg. Det är fortfarande mycket svårt att nå människor som drabbats av jordbävningen i Sydasien, främst Pakistan. UNICEF har tömt lagren i Karachi och Peshawar på förnödenheter såsom filtar, tält, presenning, medicin, vattenreningstabletter och högenergikex. Dessutom flyger man in ytterligare förnödenhter från regionala lagret i Dubai och centrallagret i Köpenhamn. UNICEF är ansvarig för att leda alla FN-insatser när det gäller vatten- och sanitet, näring, utbildning och för att skydda barnen.

UNICEF arbetar för barnen

Närbild på skadad flicka.© UNICEF/Giacomo Pirozzi När vardagen kollapsar är det barnen som drabbas hårdast. UNICEF vädjar nu om närmare 500 miljoner kronor för att kunna möta omedelbara och kommande behov hos barn och deras familjer.
Barn är mycket hårt drabbade i jordbävnings-
katastrofen. Man räknar med att hälften av de som drabbats är barn under 18 år och 20 procent är under fem års ålder. Och det är barnen som löper störst risk att bli sjuka och inte klara av påfrestningarna under de rådande, mycket svåra förhållandena.

Vädret dåligt och vintern på väg

Vädret är regnigt och i vissa områden är nätterna kalla. Lägg därtill risken för undernäring inom kort – något som också drabbar barnen hårdast. Det är bråttom att nå ut med skydd från vädret och rent vatten för att hindra att sjukdomar bryter ut. Och nätterna blir dessutom kallare och kallare ju längre hösten går.
UNICEFs främsta uppdrag är att hjälpa barnen och deras familjer. Vi genomför våra insatser i samarbete med andra FN-organ i landet och tillsammans med regeringen, myndigheter och lokala organisationer.

Skydda barnen undan exploatering

En flicka sitter i sin pappas knä.© UNICEF/Giacomo Pirozzi 7-åriga Sabeen överelevde mirakulöst när jordbävningen raserade hennes skola. Och hon hittade sin pappa. Samtidigt som UNICEF gör allt för att se till att barnen håller sig vid liv, arbetar man intensivt för att få grepp om hur många och vilka barn som kommit ifrån sina föräldrar för att kunna skydda dem undan exploatering och för att så snart möjligt spåra föräldrar eller andra överlevande släktingar.

Skolor utslagna

Många skolor – oklart hur många – rasade i samband med jordbävningen och dödade hundratals skolbarn och deras lärare. UNICEF i samarbete med Pakistans regering kommer inom kort att starta tillfälliga skolor för att barnen så snart möjligt ska få komma tillbaka till något som kan påminna om en vardag.
En del vägar är fortfarande blockerade eller mycket svårframkomliga. Somliga byar har helt spolats bort av jordskred. Ungefär 1000 hälsovårdscentraler har totalförstörts.

Skänk pengar till UNICEFs katastrofarbete

Snabbfakta om barn i Pakistan