Gå till innehållet

UNICEF-ambulanser på väg till jordbävningsdrabbade

UNICEF intensifierar insatserna för att hjälpa överlevande i Pakistan. Hittills har UNICEF fått in en tredjedel av de pengar man vädjat om för det närmaste halvåret.

UNICEF intensifierar insatserna för att hjälpa överlevande i Pakistan. Hittills har UNICEF fått in en tredjedel av de pengar man vädjat om för det närmaste halvåret.

Just nu packas 1740 school-in-a-box, som var och en innehåller utbildningsmaterial för tillfälliga skolor om 80 elever och en lärare. Man har också beställt generatorer, pumpar, vattentankar, stelkrampsvaccin och tio ambulanser.

Här kan du skänka pengar till UNICEFs katastrofinsamling.