Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF varnar för en andra våg av dödsoffer bland barn i Pakistan

Tilltagande kyla, regn, skador och sjukdomar i kombination med stora hinder i hjälparbetet, riskerar att kräva en andra våg av dödsoffer i jordbävningsdrabbade Pakistan. UNICEF befarar att tiotusentals barn ligger skadade i avlägsna bergsbyar.

!(left)media/images/smallthumb_hq051465.giacomopirozzi.jpg(Mehnaz, 11 år, bröt båda armarna under jordbävningen.)!

Tilltagande kyla, regn, skador och sjukdomar i kombination med stora hinder i hjälparbetet, riskerar att kräva en andra våg av dödsoffer i jordbävningsdrabbade Pakistan. UNICEF befarar att tiotusentals barn ligger skadade i avlägsna bergsbyar.

UNICEF uppskattar att runt 120 000 jordbävningsdrabbade barn i Pakistans bergsområden ännu inte gått att nå med hjälpsändningar. Ytterligare akuta insatser måste till för att förhindra ytterligare dödsfall under de kommande vintermånaderna, rapporterar UNICEF.
Bara inom de närmaste veckorna kan enligt UNICEF 10 000 barn dö av hunger, nedkylning och sjukdomar.

– Hjälpinsatserna blir svårare för varje dag som går, sa UNICEFs chef Ann Veneman vid ett besök vid UNICEFs centrallager i Köpenhamn.

Leriga vägar hinder

Asif, 4 år, leker med ett mjukdjur.© UNICEF Giacomo Pirozzi Asif, 4 år, sitter i pappas knä och leker med ett mjukdjur. – Fortfarande behövs fler helikoptrar för att nå över 1 000 avlägsna byar med förnödenheter till utsatta barn, berättade Ann Veneman. På de ställen där vi har förnödenheter saknar vi ofta samarbetspartners som kan hjälpa oss distribuera dem till de mest utsatta.

– Det blir allt kallare och allt sämre väder. Tillgängligheten till de drabbade områdena har försämrats på grund av att vägarna blivit leriga och fyllda med människor som flyr från bergen med skadade.

Förbättrade insatser krävs

UNICEF säger att följande krävs för att intensifiera hjälparbetet:

  • Fler helikoptar med stor lastkapacitet, fler helikopterpiloter.
  • Förbättra logistiken vid flygplatserna.
  • Etablera officiella, stora och välutrustade flyktingläger i lågländerna med tillgång till rent vatten och hyginisk sanitet. Här kan människor som flyr från bergsbyar spendera vintern.
  • Stödja alternativa metoder för att nå avlägsna byar – åsnor/mulor, mänskliga karavaner som kan nå människor som inte kan eller vill lämna sina hus.
  • Bättre kontroll av transporter och trafik på mindre vägar.
  • Fler nationella och internationella samarbetspartners på plats för att genomföra en större hjälpinsats.
  • Sätta upp tillfällig akutsjukvård för att ersätta de sjukvårdsinrättningar, inklusive sjukhus, som förstörts. Denna tillfälliga kapacitet ska finnas på plats under vinternmånaderna.

Skänk pengar till UNICEFs katastrofinsamling

Omfattande hjälpinsatser nödvändiga

FN:s samordnare för hjälpinsatser, Jan Egeland, säger att hjälpinsatserna är så omfattande att inget land skulle kunna klara av att lösa situationen på egen hand.
UNICEFs Tamur Moinuddin undersöker en flicka.© UNICEF Giacomo Pirozzi UNICEF-läkaren Tamur Moinuddin undersöker en flicka.