Gå till innehållet

Nu drabbas barnen av en andra katastrof i Pakistan

420 000 barn riskerar att bli totalt avskurna från alla hjälpinsatser när snön börjar falla i de svårtillgängliga bergstrakterna. Innan snön kommer måste hjälpen ha nått fram till barnen. De behöver vintertält, varma filtar, sjukvård, mat... men pengar saknas.

420 000 barn riskerar att bli totalt avskurna från alla hjälpinsatser när snön börjar falla i de svårtillgängliga bergstrakterna. Innan snön kommer måste hjälpen ha nått fram till barnen. De behöver vintertält, varma filtar, sjukvård, mat… men pengar saknas.

Barn i Pakistan © UNICEF/Giacomo Pirozzi

En kamp mot klockan

UNICEF fanns på plats i Pakistan redan när jordbävningen inträffade och har från första stund arbetat för att få fram katastrofhjälp till alla drabbade barn och deras familjer. Tält, filtar, högenergikex, vattenbehållare, vattenreningstabletter och tvål har flugits in från UNICEFs olika materiallager.
Personalen arbetar dygnet runt. Men mycket mycket mer måste göras ? snabbt. Snön faller snart och då är en andra katastrof ett faktum. Det som behövs för att hinna hjälpa alla barn i tid är pengar.
Här kan du skänka pengar nu.

UNICEF organiserar arbetet

Det viktigaste att fokusera på just nu är logistik, att upprätta läger för hemlösa och att se till att de allra värst drabbade får hjälp först. UNICEF är den organisation som har det övergripande ansvaret för att koordinera och driva hjälparbetet inom vatten och sanitet, näring, utbildning och beskydd av barn.

Vaccinationer och återförening av familjer

En viktig del i arbetet har varit att förhindra att sjukdomar och epidemier får fäste. Rent vatten och toaletter har därför hög prioritet, samt att bygga upp sjukhus och vårdcentraler. UNICEF har, tillsammans med andra FN-organ, startat en vaccinationskampanj mot mässlingen i området. Redan nu har 160 000 barn hunnit få vaccin.
En annan viktig prioritering är att se till att ensamma barn förenas med sina familjer eller andra nära släktingar, så att de inte riskerar att exploateras eller utnyttjas på något sätt.
Det gäller också att se till att barnen så snabbt som möjligt kommer igång med skolan igen. UNICEF har distribuerat hundratals school-in-a-box, stora plåtlådor som innehåller allt skolmaterial som behövs för en lärare och 80 elever.

Komplicerat hjälparbete

En rad faktorer har dock försvårat hjälparbetet. Många av de områden som drabbades av jordbävningen är extremt svårtillgängliga. Det handlar om bergsbyar som inte kan nås annat än med helikopter, eftersom broar och vägar har totalförstörts.
Ett annat stort problem är att nästan alla sjukhus och hälsovårdscentraler har förstörts. De som fortfarande fungerar är överfulla.

Största hindret är bristen på pengar

Men, det som har försvårat arbetet mest är att det inte finns tillräckligt med pengar för att för att finansiera ytterligare katastrofinsatser. UNICEF bedömer att över 700 miljoner kronor behövs för insatser under det närmaste halvåret. Hittills har bara 27 procent kommit in. Därför behövs mer pengar snabbt.

UNICEFs uppdrag i katastrofområdet

FN har gett UNICEF i uppdrag att ansvara för:

 • behandling av undernärda och felnärda barn
 • grundläggande hälsovård till spädbarn och gravida, inkl vaccinationer (i samarbete med UNFPA og WHO)
 • fysisk och psykisk fösta hjälpen till offren (i samarbete med WHO, UNFPA)
 • fungerande sanitära förhållanden samt information till den drabbade befolkningen om hygien och förebyggande av sjukdomar.
 • tillgång till rent dricksvatten
 • ge de katastrofdrabbade barnen möjlighet att snabbt få börja skolan igen
 • utbildning av skolpersonal och lärare som har att göra med traumatiserade barn
 • skydda de drabbade barnen mot våld och övergrepp och ge dem psykosocialt stöd
 • skydda ensamma barn och se till at de återförenas med sina familjer
 • skapa barnvänliga platser där barnen där barnen får möjlighet att fortsätta vara barn och hålla katastrofen på avstånd med lek och aktiviteter.
 • särskild hjälp till barn som blivit handikappade till följd av jordbävningen
 • information- och telekommunikationservice (tillsammans med WFP)

Läs mer på vår internationella hemsida