Gå till innehållet

UNICEF stödjer flickors skolgång i Niger

Barn i Zinder i Niger får nu skolmaterial från UNICEF. Det är ett led i en kampanj för att stödja flickors utbildning i en av de mest fattiga och isolerade delarna av landet.

Barn i Zinder i Niger får nu skolmaterial från UNICEF. Det är ett led i en kampanj för att stödja flickors utbildning i en av de mest fattiga och isolerade delarna av landet.

462 utbildningspaket delas just nu ut i Zinder, den del av Niger som har högst befolkningstal samtidigt som utbildningsnivån är lägst i landet. Paketen innehåller skol- och undervisningsmaterial som är viktiga för att skolorna ska kunna fungera.

Isolerade skolor

Utbildningspaketen innebär ekonomiskt stöd till samhällen och föräldrar som inte har råd att köpa pennor och skrivböcker till sina skolbarn. UNICEF i Niger har därför tagit fram särskilda paket som ska täcka behoven för barnen i de lantligt belägna och isolerade skolorna. Paketen innehåller exempelvis griffeltavlor, skrivböcker, pennor, uppslagsböcker, matematiskt material och kartor.

Undervisning får stöd

Under skolåret 2005-2006 stödjer UNICEF undervisning för 70 000 barn i grundskolan i Zinderområdet. 30 000 av dessa barn är flickor.

I genomsnitt är det bara två av fem flickor i Niger som får gå i grundskolan, och bara en av fem går hela grundskoleutbildningen.