Gå till innehållet

Vaccinationskampanj mot stelkramp i Uganda

Över 850 000 barn och kvinnor i Uganda ska inom närmsta månaden vaccineras mot stelkramp. UNICEF är en av aktörerna i kampanjen som genomförs i nio distrikt där risken att få stelkramp är hög.

Över 850 000 barn och kvinnor i Uganda ska inom närmsta månaden vaccineras mot stelkramp. UNICEF är en av aktörerna i kampanjen som genomförs i nio distrikt där risken att få stelkramp är hög.

Den pågående vaccinationskampanjen är en del av en större satsning i 20 distrikt i Uganda med målet att uppnå minst 95 procent vaccinationstäckning. Totalt genomförs tre vaccinationsomgångar i varje disktrikt.

Stelkramp fortfarande stort hot

Stelkramp är ett allvarligt hot mot gravida kvinnor och deras barn. Många kvinnor och barn får smittan under förlossningen på grund av att navelsträngen klipps av med instrument som inte är sterila. Genom att ge gravida kvinnor stelkrampsvaccin skyddas barnet under de två första månaderna i livet.

Du kan bidra till att ge fler barn en chans till en bättre barndom. Ge en gåva direkt här!