Gå till innehållet
Laddar…

Brist på vatten livshotande för jordbävningsdrabbade

Fortfarande en månad efter den stora jordbävningen i norra Pakistan är brist på rent vatten och dålig hygien ett stort hot mot människors liv. UNICEF beräknar att upp till 1,7 miljoner människor ännu saknar rent vatten.

Fortfarande en månad efter den stora jordbävningen i norra Pakistan är brist på rent vatten och dålig hygien ett stort hot mot människors liv. UNICEF beräknar att upp till 1,7 miljoner människor ännu saknar rent vatten.

Ett barn fyller en flaska vid en vattenkran.UNICEF har ansvaret för att samordna vatten- och sanitetsinsatserna i Pakistan.

– Rent vatten och hygienisk avfallshantering är högsta prioritet för att se till att de drabbade människorna överlever och håller sig friska, säger Julia Spry-Leverton för UNICEF i Pakistan.

Livshotande diarréer

Dålig hygien bidrar till diarrésjukdomar, som kan vara livshotande, framför allt för små barn. I dagsläget bedömer UNICEF att man behöver 600 000 latriner (enkla toaletter) i lägren.

UNICEF arbetar för att förhindra att vattenburna sjukdomar sprids i lägren bland annat genom att förse dem med vatten, latriner, tvål och vattenreningstabletter. UNICEF delar också ut 40 000 hygienpaket till familjer. Paketen består av tvålar, handdukar och tandborsta bland annat.

Vattenförsörjning via befintliga källor

UNICEF inspekterar ett vattenrör.Framkomligheten är ett stort problem, men trots detta får tiotusentals människor i olika delar rent vatten. I Mansehra förser UNICEF en halv miljon människor med rent vatten.

Mansehras befolkning har fördubblats på grund av att många flyr till staden. Det innebär att vattenförsörjning via tankbilar inte är tillräcklig. UNICEF försöker nu få fram rent vatten på andra sätt, genom att dra vattenledningar från redan befintliga källor. På samma sätt kommer UNICEF att förse ytterligare tio läger med rinnande vatten och därmed hjälpa runt 15 000 människor.

UNICEFs insatser hittills inom vattensektorn

  • UNICEFs vattenteam arbetar i Muzaffarabad, Mansehara, Bagh, Balakot, Batagram och Shangka.
  • I Muzaffarabad reparerar och installerar UNICEF vattenreningsanläggningar som idag förser 17 000 människor med rent vatten. 80 procent av stadens befolkning har tillgång till vatten.
  • UNICEF har distribuerat 1,5 miljon vattenreningstabletter för det akuta behovet av rent vatten.
  • UNICEF har delat ut 46 000 tvålar.
  • UNICEF har byggt 1 000 latriner för 20 000 människor i läger i Balakot och Muzafarrabad.

UNICEF Sveriges insamling till de drabbade

Direkt efter jordbävningen startade vi en insamling för att kunna hjälpa de överlevande. Hittills har vi fått in totalt drygt 5,8 miljoner kronor, varav en betydande gåva från vår samarbetspartner H&M. Men fortfarande behöver UNICEF mer pengar för att rädda liv, starta tillfälliga skolor och på andra sätt hjälpa barnen.
SKänk pengar här!