Gå till innehållet
Laddar…

Bromsmediciner till gravida kan halvera antalet hiv-smittade barn

Antalet barn som hiv-smittas skulle kunna mer än halveras om hiv-smittade gravida kvinnor fick bromsmedicin. I dag får knappt tio procent av hiv-smittade gravida kvinnor bromsmediciner. Varje år beräknas över 600 000 barn bli hiv-positiva och 90 procent av dem får viruset under fostertiden eller under förlossningen.

Antalet barn som hiv-smittas skulle kunna mer än halveras om hiv-smittade gravida kvinnor fick bromsmedicin. I dag får knappt tio procent av hiv-smittade gravida kvinnor bromsmediciner. Varje år beräknas över 600 000 barn bli hiv-positiva och 90 procent av dem får viruset under fostertiden eller under förlossningen.

UNICEF och Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar till ökade insatser för hiv-smittade gravida kvinnor för att ge dessa kvinnor större tillgång till hälsovård, som skyddar såväl kvinnorna som barnen.

80 procent ska få hjälp

UNICEF inledde i slutet av oktober en omfattande global kampanj mot aids för att öka hjälpen till de miljontals barn som drabbas av aids. Och i veckan hölls en stor konferens med bland andra UNICEF och WHO för att påskynda arbetet med att se till att 80 procent av alla hiv-positiva gravida kvinnor får hjälp före år 2010, ett mål som sattes vid FNs aidstoppmöte år 2001.

– Hundratusentals barn föds med hiv och många av dem dör innan de hinner fylla ett år. Detta trots att det finns effektiva sätt att förhindra att smittan överförs från mamman till barnet, säger Ann Veneman, UNICEFs chef.
I konferensen deltar 140 experter från internationella organisationer och representanter från 27 länder bland annat för att utbyta erfarenheter och diskutera hur man tillsammans kan öka insatserna för de som är i störst behov.

Pilotförsök år 1998

År 1998 startades pilotprojekt i elva aidsdrabbade länder i Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Sydasien, för att få fram bra metoder att förhindra hiv-smitta mellan mödrar och barn.
Projekten, som var samarbetsprojekt mellan WHO, FN:s aidsprogram (UNAIDS) och FN:s befolkningsprogram (UNFPA), visade sig mycket framgångsrika och sedan dess har över 100 länder infört olika program för hivförebyggande mödravård.

Av de elva pilotländerna är det bara Botswana som skapat ett landstäckande program och där får minst hälften av alla hiv-positiva gravida kvinnor hjälp.

Läs mer om UNICEFs globala aidskampanj på www.unicef.se/uniteforchildren/