Gå till innehållet
Laddar…

Vinterkläder och medicin till barnen i norra Pakistan

Snön faller över bergsbyarna i Pakistan och för att barnen ska klara kylan delar UNICEF nu ut över 50 000 klädpaket i området. Paketen som finns i fyra olika barnstorlekar innehåller en fodrad jacka, en sjal eller mössa, sockor och snökängor. Ytterligare 100 000 paket är på väg.

Snön faller över bergsbyarna i Pakistan och för att barnen ska klara kylan delar UNICEF nu ut över 50 000 klädpaket i området. Paketen som finns i fyra olika barnstorlekar innehåller en fodrad jacka, en sjal eller mössa, sockor och snökängor. Ytterligare 100 000 paket är på väg.

Vintern har kommit till norra Pakistan och barn som bor ovanför snögränsen löper extra stor risk att drabbas av luftvägsinfektioner. Att hålla dem varma och torra under de kommande månaderna är livsviktigt.

? Behoven bland de drabbade är enorma och akuta ? och ingenting är viktigare än att se till att barnen är friska och mår bra, eftersom barnen är så extra sårbara under såna här utsatta förhållanden, säger Omar Abdi, UNICEFs representant i Pakistan.

Avlägsna platser prioriteras

Leveranserna till de mest avlägsna platserna har prioriterats så att kläderna ska hinna fram innan vägarna blockeras av snön. I Sudhan Gali, som ligger på 2300 meters höjd i Bagh-distriktet, har 14 500 klädpaket delats ut under de senaste dagarna. Ytterligare 5400 paket delas ut i ett annat bergsområde som kallas Topi.

Allt fler fall av lunginflammation

Tusentals människor som överlevt jordbävningen lever fortfarande i tält och lägren fortsätter att växa i takt med att bergsbefolkningen flyr från sina byar. Kylan är ett stort problem och det hårda klimatet drabbar barnen hårdast. Eftersom de är mest sårbara är de också mer mottagliga för infektioner. Ökande fall av lunginflammation bland barn har redan rapporterats. Mag- och tarmsjukdomar och hudproblem är andra vanliga problem som vintern för med sig.

En pappa har fått medicin till sitt barn.© UNICEF/Rysberg Ifrat, 2 år, har luftvägsinfektion och hans pappa har hämtat medicin på tältlägrets vårdcentral.

Hälsokit med mediciner

I och med att många sjukhus totalförstörts av jordbävningen är det viktigt att se till att medicin finns nära till hands. Tillsammans med lokala hälsoarbetare distribuerar UNICEF 60 stora hälsokit i det drababde området. Varje kit innehåller antibiotika, hostmedicin och sjukvårdsutrustning som ska räcka till 10 000 människor i tre månader. Hälsokiten ska inte bara distribueras i lägren utan även i olika bergsbyar.

? Nu har vi tillräckligt med medicin och utrustning för att hjälpa 600 000 människor (varav hälften barn) genom vinterns alla sjukdomar, säger Dr. Tamur Mueeneddin, ansvarig för UNICEFs hälsoinsatser i Pakistan.

Hygienkit delas ut i tältlägren

Sjukdomarna ökar även på grund av dåliga sanitära förhållanden. UNICEF reparerar befintliga vattensystem, förser tältlägren med rent vatten och delar ut påsar med hygienartiklar till kvinnorna i tälten. Alla familjer får tandkräm, handdukar, tvål, nagelsaxar, gasbindor och andra sanitetsprodukter. 150 000 påsar kommer att delas ut. Familjer som aldrig sett latriner tidigare får utbildning i hur man sköter sin hygien och barnen lär sig att tvätta händerna med tvål regelbundet. Dessa enkla ting är avgörande för att undvika att sjukdomar sprids.

Behoven är enorma

Situationen i Pakistan är extrem på grund av det hårda klimatet och de svåra förhållandena i landets otillgängliga bergsområden. Hjälpinsatserna är oerhört komplicerade och kräver enorma resurser. Långtifrån alla utlovade bidrag har kommit in och UNICEF är i akut behov av mer pengar.
Här kan du skänka pengar till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan.