Gå till innehållet
Laddar…

Världen vänder ryggen åt barn som exploateras

Hundratals miljoner barn exploateras och diskrimineras medan världen vänder dem ryggen. Barnen hamnar utanför samhället, och blir bokstavligen osynliga, när de drivs in i trafficking, blir barnsoldater eller tvingas till hårt arbete. Det visar Unicefs årliga rapport The State of the World's Children som presenterades på onsdagen.

Hundratals miljoner barn exploateras och diskrimineras medan världen vänder dem ryggen. Barnen hamnar utanför samhället, och blir bokstavligen osynliga, när de drivs in i trafficking, blir barnsoldater eller tvingas till hårt arbete.

Det visar Unicefs årliga rapport The State of the World’s Children som presenterades på onsdagen.

Rapporten lyfter fram de hundratals miljoner barn som inte får del av utbildning, hälsovård och andra grundläggande rättigheter eftersom omvärlden väljer att inte se dem. Det är de fattigaste och mest utsatta barnen som på detta sätt glöms bort och stängs ute från samhället.

Det handlar om barn som till exempel lever på gatan, hålls i fängsligt förvar, utnyttjas i sexhandeln eller på andra sätt hamnar i skymundan och inte syns i den officiella statistiken.

? De här barnen fråntas sina rättigheter. I stort sett hela världen har ju ställt sig bakom FN:s konvention om barnets rättigheter och lovat att följa den, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för Unicef Sverige.

Enligt rapporten är det främst fyra omständigheter som gör att barn riskerar att utestängas från samhället:

Barn som saknar identitet

Hälften av alla barn som föds varje år i utvecklingsländer registreras inte. Det innebär att mer än 50 miljoner barn inte erkänns som medborgare i sina egna länder. Barn som inte registreras vid födseln finns inte med i den officiella statistiken, och är heller inte garanterade utbildning och hälsovård. Till exempel kan barn som saknar födelsebevis nekas plats i skolan.

Barn utan föräldrar

Miljoner föräldralösa, gatubarn och barn i fängelse växer upp utan föräldrars omsorg och skydd. Dessa barn behandlas ofta inte som barn överhuvudtaget.

 • Uppskattningsvis har 143 miljoner barn i utvecklingsländerna ? 1 barn av 13 ? förlorat åtminstone den ena föräldern. För barn som lever i djup fattigdom, kan förlusten av en förälder innebära ett allvarligt hot mot hälsa och möjligheter till utbildning.
 • 15 miljoner barn har blivit föräldralösa genom aids.
 • Runt om i världen lever tiotals miljoner barn på gatan. Där är de utsatta för alla former av övergrepp och exploatering.
 • Mer än en miljon barn hålls fängslade ? de flesta i väntan på rättegång för en mindre förseelse. Många får utstå vanvård, våld och sexuella övergrepp.

Barn i vuxenroller

Barn som tvingas in i vuxenroller alltför tidigt berövas viktiga delar av sin utveckling, enligt rapporten.

 • Hundratusentals barn är fångade i väpnade konflikter som soldater och sexslavar.
 • Trots att många länder har lagar som förbjuder barnäktenskap, blir ändå 80 miljoner flickor i utvecklingsländer bortgifta innan de har fyllt 18 år, många när de är betydligt yngre.
 • Uppskattningsvis 171 miljoner barn arbetar under riskfyllda förhållanden och med farliga maskiner i fabriker, gruvor och i jordbruket.

Barn som exploateras

Barn som utnyttjas kommersiellt hör till de mest osynliga barnen. Det är omöjligt att veta hur många de är totalt.

 • 8,4 miljoner barn utnyttjas i de allra värsta formerna av barnarbete, som exempelvis prostitution och skuldslaveri.
 • Nära 2 miljoner barn utnyttjas i sexhandeln.
 • Miljoner barn utsätts varje år för trafficking, där de hamnar i kriminella miljöer och tvingas till farliga och förnedrande arbeten, till exempel prostitution.
 • Ett stort antal barn, okänt hur många, utnyttjas som arbetskraft i privata hem. Många av dem får överhuvudtaget inte gå i skolan, utsätts för övergrepp och är undernärda.

Rapporten framhåller också att barn som lever i så kallade bräckliga stater ? länder som inte kan eller vill ge barn deras grundläggande rättigheter ? bokstavligen blir osynliga.

Diskriminering beroende på kön, etnicitet eller funktionsnedsättning leder också till att barn utestängs från samhället. Till exempel hindras miljoner flickor från att gå i skolan på grund av diskriminering. 150 miljoner barn lever med funktionsnedsättning, många utan möjlighet till utbildning, hälsovård eller stöd.

The State of the World’s Children poängterar att världens regeringar måste göra mycket mer än vad som nu sker för de mest utsatta barnen.

Insatserna måste bli bättre inom fyra områden:

Forskning, övervakning och rapportering

För att åstadkomma förändring för de barn som utestängs från samhället, är det viktigt att man kartlägger de kränkningar som de utsätts för.

Lagstiftning

Ett lands lagar måste överensstämma med de internationella utfästelser som finns och som rör barn. Lagar som gynnar diskriminering måste avskaffas. Lagar som gör det möjligt att åtala den som skadar barn måste stärkas och förbättras. Till exempel bidrar svag lagstiftning på många håll till uppfattningen att det är riskfritt att våldta ett barn.

Finansiering och kapacitet

Länders budgetar måste fokusera på barn, samtidigt som man bygger upp och stärker de inrättningar som finns till för barn.

Reformer

I många länder behövs reformer för att ta bort de hinder som drabbar barn som är utestängda från samhället. Det kan till exempel handla om att avskaffa kravet på födelsebevis för att få börja skolan.

? Insatserna för de här barnen måste öka kraftigt, annars kommer vi inte att uppnå FN:s millenniemål, säger Véronique Lönnerblad.

För mer information, kontakta Christina Kerpner, pressekreterare Unicef Sverige, 08-692 25 18 eller 070-37 07 445.