Gå till innehållet
Laddar…

Stoppa övergreppen mot barn i Zimbabwe nu!

Efter den senaste veckans rapporter och anklagelser mot en rektor som ska ha våldtagit sex lågstadieelever, uppmanar nu UNICEF återigen till protest mot all typ av övergrepp mot barn.

Efter den senaste veckans rapporter och anklagelser mot en rektor som ska ha våldtagit sex lågstadieelever, uppmanar nu UNICEF återigen till protest mot all typ av övergrepp mot barn.

UNICEF ser mycket allvarligt på de fortsatta övergreppen mot barn, de flesta lågstadiebarn, som görs av vuxna i förtroendeförhållande till barnen. Uppgifter från lokala frivilligorganisationer och kliniker runt Harare visar att sexuella övergrepp mot barn är vanligt. Förra året upptäckte en enskild organisation över 4000 fall av övergrepp bara i en mindre region.

Allt fler fall rapporteras

Trots ett barnvänligare juridiskt system i Zimbabwe och ett växande intresse hos folk att ta itu med övergrepp mot barn, fortsätter de rapporterade övergreppsfallen att öka. Nyligen dömdes skolpersonal för 52 övergrepp mot flickor på en internatskola utanför huvudstaden och i Harare har ytterligare 14 fall av övergrepp av skolpersonal rapporterats.

“Noll tolerans mot övergrepp av barn”

I samarbete med regeringen och ett antal andra frivilligorganisationer, har UNICEF uppmuntrat och stöttat den nationella kampanjen ”Noll tolerans mot övergrepp mot barn”. Den innebär noll tolerans mot alla slags övergrepp, misshandel och exploatering av barn.

Inom ramen för kampanjen stöder UNICEF utbildning av lokala ledare, med deltagare som officiella personer från regeringen, frivilligorganisationer, journalister, poliser och lärare. Målet är att dessa människor mycket tidigare ska kunna upptäcka barnmisshandel och andra övergrepp på barn och att de ska bilda en fungerande barnrättskommitté där barnen själva är representerade.

Mobilisering av hela samhället

Ledande personer i samhället, lärare, mammor och pappor är de personer som är frontfigurerna i kampen mot övergrepp mot barn. Om dessa personer tydligt visar att de inte godtar några som helst övergrepp mot barn, får även barnen mer självförtroende att rapportera övergrepp och förövarna kan få sitt straff.

UNICEF menar att det är nödvändigt att skapa en kultur för att förhindra övergrepp mot barn, att mobilisera opinionen och folks vilja att agera, att fortsätta att utveckla program som förhindrar övergrepp och att uppmuntra till fördömande av övergreppen. De våldtagna barnen är också de som lättast kan smittas av hiv/aids och UNICEF uppmanar folket i Zimbabwe att skydda dessa ”osynliga barn”.

Ge ett bidrag till UNICEFs arbete för utsatta barn världen över »

Läs mer om UNICEFs kamp mot övergrepp och exploatering av barn »