Gå till innehållet

Stopp för barnsoldater i Sri Lanka kräver UNICEF

UNICEF vädjar till den tamilska gerillan LTTE att sluta rekrytera barnsoldater i Sri Lanka. Dessutom uppmanas gerillan att släppa de barn som redan är soldater, så att de kan återförenas med sina familjer.

UNICEF vädjar till den tamilska gerillan LTTE att sluta rekrytera barnsoldater i Sri Lanka. Dessutom uppmanas gerillan att släppa de barn som redan är soldater, så att de kan återförenas med sina familjer.

Enligt UNICEF har så många som 5 368 barnsoldater rekryterats sedan vapenvilan inleddes 2002. Dessutom är det fortfarande få barn som släpps och återförenas med sina familjer.

UNICEF uppmanar nu parterna i konflikten i Sri Lanka att komma ihåg de överenskommelser som gjordes i samband med vapenvilan, och understryker vikten av att frågan om skyddet av de drabbade barnen tas upp vid de kommande fredssamtalen i Genève.

? Även om rekryteringen av barn har minskat, och medelåldern har ökat från 14 till 16 år under de senaste fyra åren, är varje rekrytering av barnsoldater oacceptabel enligt barnkonventionen, säger JoAnna VanGerpen, chef för UNICEF i Sri Lanka.

UNICEF har fått i uppdrag av Sri Lankas regering och LTTE att övervaka kränkningar av barns rättigheter. Att rekrytera barnsoldater är ett allvarligt brott mot internationell lag och UNICEF arbetar tillsammans med det internationella samfundet för att förhindra rekrytering av minderåriga.