Gå till innehållet
Laddar…

8,1 miljoner barn i Sudan vaccineras mot polio

Igår lanserade hälsomyndigheterna i Sudan, i samarbete med UNICEF och WHO med flera, årets första nationella kampanj mot polio. Målet är att vaccinera 8,1 miljoner barn under fem års ålder i landets fattigaste och mest konfliktdrabbade områden.

Igår lanserade hälsomyndigheterna i Sudan, i samarbete med UNICEF och WHO med flera, årets första nationella kampanj mot polio. Målet är att vaccinera 8,1 miljoner barn under fem års ålder i landets fattigaste och mest konfliktdrabbade områden.

Många riskfaktorer

Sudan har lyckats bra i kampen mot polio. Inga nya poliofall har registrerats sedan juni 2005. Under de senaste åren har totalt 154 fall upptäckts i landet, varav 27 under den första halvan av 2005 och 127 under 2004. Men trots goda resultat är det viktigt att landet fortsätter att aktivt bekämpa polio. Situationen i Sudan innebär att risken är stor för att sjukdomen blossar upp igen. Riskfaktorerna är många: den stora folkmängden och den livliga gränstrafiken i samband med konflikten och massflykten i väst, samt alla de flyktingar som återvänt hem efter 2005 års fredsavtal.

Samarbete med väpnade trupper

För att kunna utrota polio i landet är det extra viktigt att barnen i konfliktområdena blir vaccinerade. Ett samarbete med väpnade trupper är nödvändigt om man ska lyckas undvika ett stort vaccinationsbortfall som kan vända de goda resultaten från 2004/2005.

Viktigt att öka takten

Under 2005 genomförde Sudan sex nationella kampanjer som sammanlagt nådde ut med vaccin till över 8 miljoner. I år ska lika många barn vaccineras under bara den första av årets kampanjer.
För att undvika att smittan sprids är det viktigt att hålla en hög takt i vaccinationsarbetet. Därför kommer man i år att synkronisera kampanjerna så att de genomförs samtidigt över hela landet.

Här kan du bidra till UNICEFs arbete för barn världen över »