Gå till innehållet
Laddar…

Information bästa skyddet mot fågelinfluensan

Trots att mänskliga fall är sällsynta drabbas barn hårt av fågelinfluensan. Det enda sättet att undvika smittspridning hänger därför på att viktig information kommer fram till familjerna snabbt. Det är barnen och deras familjer som måste stå i främsta rummet för att få hjälp. Bara de kan förhindra att det bryter ut en pandemi.

Trots att mänskliga fall är sällsynta drabbas barn hårt av fågelinfluensan. Det enda sättet att undvika smittspridning hänger därför på att viktig information kommer fram till familjerna snabbt. Det är barnen och deras familjer som måste stå i främsta rummet för att få hjälp. Bara de kan förhindra att det bryter ut en pandemi.

Barn står för nära hälften av de rapporterade fallen av fågelinfluensan, enligt sex av de sju länder där mänskliga fall har rapporterats. Vietnam som har rapporterat 93 mänskliga fall, har inga siffror på hur många barn som drabbats.

En orsak till att just barn är i riskzonen för smitta är att barn, speciellt flickor, ofta sköter familjernas tamfåglar och på så sätt har närmare kontakt med dem. Barn behandlar dessutom ofta fåglarna som husdjur.

Får lära sig om personlig hygien

Det är viktigt att familjerna får lära sig allt om personlig hygien när de varit i kontakt med fåglarna. Dessutom är det viktigt att de förstår vikten av att:

  • rapportera sjuka och döda fåglar till de lokala myndigheterna
  • hålla fåglarna borta från barnen och separerade från platser där människor befinner sig
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • endast äta väl genomstekt fågel

Barn drabbas hårt

Även om det största hotet rör jordbruken, drabbas barn på olika sätt. När fåglarna dör förlorar många familjer sin inkomst, vilket kan påverka barnens hälsa och hota deras tillgång till utbildning. Familjerna har inte råd att hålla barnen i skolan eller att betala för deras sjukvård.

För att förhindra smittspridning krävs att familjerna får både information och ekonomiskt stöd. Det kräver att alla kan samarbeta — internationella organisationer, regeringar och lokala samfällen, privat sektor och medier. Under ledning av Världshälsoorganisationen (WHO) och Food and Agricultural Organization (FAO) arbetar UNICEF nära regeringar för att beväpna familjer med den kunskap de behöver för att kunna skydda sig mot fågelinfluensan.

UNICEF använder sitt nätverk

UNICEF använder sig av sitt redan utvecklade nätverk av strategiska personer för att sprida sitt budskap. I Turkiet, till exempel, där de fyra rapporterade dödsfallen har varit barn, har UNICEF aktiverat 150 000 personer som i vanliga fall arbetar med flickors utbildning, för att hjälpa till att sprida informationen.

I Vietnam och Kambodja startas en stor massmediekampanj för att sprida fakta om hur man skyddar sig mot fågelinfluensan.

I Nigeria där UNICEF redan sedan tidigare arbetar med traditionella och religiösa ledare, använder man dem för att nå de mest avlägsna samhällena med information om hur man skyddar sig.

Sedan 2003 har det farliga fågelviruset H5N1 spridit sig från Asien till Europa och Mellanöstern och nu vidare till Afrika. Nästan 30 länder är drabbade och över 140 miljoner tamfåglar till ett värde av över 10 miljarder USD har slaktats.