Gå till innehållet

Internationella kvinnodagen: Kvinnor fortfarande utsatta för våld och diskriminering

Trots stor framgång de senaste årtiondena är kvinnor fortfarande utsatta för diskriminering, våld och exploatering. På internationella kvinnodagen, talade UNICEFs högsta chef Ann M. Veneman för de kvinnor och flickor i världen som lider i tystnad.

Trots stor framgång de senaste årtiondena är kvinnor fortfarande utsatta för diskriminering, våld och exploatering. På internationella kvinnodagen, talade UNICEFs högsta chef Ann M. Veneman för de kvinnor och flickor i världen som lider i tystnad.

Trots stor framgång de senaste årtiondena är kvinnor fortfarande utsatta för diskriminering, våld och exploatering, sa UNICEFs högsta chef Ann M. Veneman vid The Annual International Women’s Day Luncheon i Washington D.C idag.

– Runtom i världen, speciellt i utvecklingsländer, lider kvinnor och flickor i tystnad ? utom räckhåll för kameror och samhällets uppmärksamhet, sa Veneman. I alltför många nationer och regioner nedvärderas och förnekas kvinnor eller behandlas som en andra klassens medborgare. De är offer för stora orättvisor och alldeles för ofta mycket värre än så.

Våld – extrem form av ojämlikhet

Veneman betonade den viktiga länken mellan kvinnor och utvecklingsprocesser, och drog uppmärksamheten till de utbredda övergreppen och exploateringen av kvinnor och flickor, såsom sexuellt våld som begås i väpnade konflikter, trafficking samt traditioner som hedersmord, brott relaterat till hemgiften (dowry crimes), barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

– Våld mot kvinnor är en extrem form av ojämlikhet och det är svårt att tänka sig någon annan gärning mot en kvinna som kan vara med skadlig eller bestående än sexuellt våld, sa Veneman.

Inga specifika kulturer eller länder

Sexuellt våld är inte relaterat till någon speciell kultur eller något specifikt land. Under folkmorden i Rwanda 1994 blev 500 000 kvinnor våldtagna och misshandlade, ofta av män kända som bärare av hiv.

Veneman berättade för lyssnarna om de våldtagna flickor och kvinnor hon mötte i Demokratiska republiken Kongo förra veckan. Där återfanns en föräldralös flicka på 12 år, som blivit våldtagen och misshandlad av fyra män när hon gick för att samla ved och en 60-årig kvinna som bands och våldtogs av två soldater när hon gick ut för att leta mat till sin familj.

Våldtäkter som psykologisk krigsföring

– Våldtäkt är ett vapen som används i krig för att demoralisera och skrämma samhällen, för att hämnas på män via kvinnorna eller för att alltför många gärningsmän tror att man kan göra så utan att straffas, sa Veneman.

Hon påkallade också uppmärksamheten till kvinnlig könsstympning som utförs i många länder och som har allvarliga och bestående fysiska effekter. Det beräknas att 100 till 140 miljoner kvinnor har genomgått proceduren och uppskattningsvis utsätts tre miljoner flickor varje år.

Utbildning för flickor

Veneman betonade dessutom vikten av utbildning för flickor. När flickor utbildas är sannolikheten större att de skyddas mot sjukdomar som hiv/aids, men även mot övergrepp och exploatering.

– Ett samhälle kan inte marginalisera halva sin befolkning och förvänta sig positiva effekter, avslutade Veneman. Bemyndigandet av kvinnor är inte bara viktigt för kvinnorna, utan viktigt för alla.

The Annual International Women’s Day Luncheon oragniseras av FN:s Informationscenter, FN-fonden, the U.S. Fund for UNICEF och andra FN- och frivilligorganisationer.