Gå till innehållet

Pakistan: Våren har kommit och lägren stängs

Under vintern har UNICEFs fokus varit att hjälpa de jordbävningsdrabbade barnen att överleva den stränga kylan och tack vare alla generösa gåvor är situationen under kontroll. Nu har våren kommit, tidigare än väntat, och nästa stora utmaning är att bygga upp vardagen och ge barnen nytt hopp om framtiden.

Under vintern har UNICEFs fokus varit att hjälpa de jordbävningsdrabbade barnen att överleva den stränga kylan och tack vare alla generösa gåvor är situationen under kontroll. Nu har våren kommit, tidigare än väntat, och nästa stora utmaning är att bygga upp vardagen och ge barnen nytt hopp om framtiden.

Övervintringslägren kommer att stängas inom kort och redan den 15 mars kommer människor att börja återvända till sina hem i de ödelagda byarna. UNICEF har förberett speciella hjälppaket för att underlätta för familjerna att återvända. De innehåller sådant som filtar, muggar, tvål och högenergikex.
Tillsammans med Pakistans regeringen har UNICEF planerat för att 450 000 skolelever ska återvända till ? eller för många första gången starta ? skolan den 1 april.

Återuppbyggnaden kräver tid och pengar

UNICEF kämpar för fullt med att återställa infrastrukturen i området. Vatten och avlopp, skolor, sjukhus, vårdcentraler och all annan samhällsservice måste komma igång som vanligt igen. Det kommer att ta år att bygga upp allt och mycket mer pengar behövs. Målet är att alla drabbade familjer ska få tillbaka sina hem och att alla barn ska få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Ge ett bidrag till UNICEFs arbete i Pakistan »

Läs mer om vad UNICEF har gjort i det jordbävningsdrabbade området »