Gå till innehållet
Laddar…

Fortsatt torka och stor matbrist i östra Afrika

Södra Etiopien, norra Kenya och centrala och södra Somalia har drabbats av den värsta torkan på tio år. I Etiopien har mer än 1,75 miljoner människor drabbats, i Kenya saknar 4,5 miljoner personer vatten och omkring två miljoner somaliska barn och kvinnor får inte tillräckligt med mat. Situationen förvärras ständigt och UNICEF vädjar om mer pengar.

Södra Etiopien, norra Kenya och centrala och södra Somalia har drabbats av den värsta torkan på tio år. I Etiopien har mer än 1,75 miljoner människor drabbats, i Kenya saknar 4,5 miljoner personer vatten och omkring två miljoner somaliska barn och kvinnor får inte tillräckligt med mat. Situationen förvärras ständigt och UNICEF vädjar om mer pengar.

Barn står i kö på skolan väntande på mat.© UNICEF/Sara Camron Barnen väntar på mat i skolan. De flesta sparar lite för att dela med sina familjer. Matbristen är stor i stora delar av Afrika. Extrem torka, missväxt och döende boskap gör att omkring åtta miljoner människor är på svältgränsen på Afrikas horn. Samtidigt behöver 12 miljoner människor nödhjälp med mat. Orsakerna är komplicerade: fattigdom, ojämlikhet mellan könen, brist på utbildning och dåligt fungerande hälsovård för barn kombinerat med torka eller översvämningar, konflikter och hiv/aids. Det som är helt klart är att matbristen kan bli en katastrof för miljontals barn.

Katastrofsituation

Brist på regn under två år i rad har påskyndat krisen i de ekologiskt känsliga områdena i östra Afrika där jordbruket redan tidigare var hårt ansatt på grund av oroligheter och konflikter. När skördar förstörs och uteblir dör boskapen och människor mister sin inkomst. Bristen på mat och vatten är akut.

Etiopien

Sju miljoner människor behöver hjälp med mat i Etiopien på grund av uteblivet regn. Flykt undan konflikter och dåliga villkor för boskapen har haft en förödande effekt på människornas liv. Över 130 000 barn är redan allvarligt undernärda och ytterligare 360 000 riskerar att bli det. Undernäring och låg vaccinationsfrekvens gör att barnen löper stor risk att få sjukdomar såsom malaria, lunginflammation och diarré.

Kvinnor och barn bär bördan av katastrofen. Ett oroväckande stort antal fall av akut undernäring har rapporterats. Beräkningar visar att mer än 56 0000 barn lider av måttlig till allvarlig undernäring i de drabbade områdena. Dessa siffror kommer att stiga under våren, eftersom detta är den period som normalt är torrperiod.

Fallen av dödsfall i mässling stiger, då endast 10 procent av barnen i området vaccinerats mot mässlingen. Även diarré är utbrett. Skolorna börjar stänga i området när föräldrar tar med sig barnen på långa resor för att söka vatten för djuren och familjerna.

Kenya

Den korta regnsäsongen i Kenya har gjort att nästan 30 procent av barnen lider av undernäring. Stor brist på vatten påverkar över en halv miljon människor och dåligt fungerande hälsovård och många barn som inte kommer till skolan, gör att villkoren för barnen är extremt oroande. Risken för hiv/aids ökar, då vissa rapporter visar att en del barn säljer sex för att bidra till försörjningen i familjen. Risken för konflikter är också mycket hög. Tidigare konflikter om vattentillgångar och boskap har utvecklats till brutala massakrer där inte ens barnen skonats.

Somalia

Torkan plågar landet ? speciellt i söder där lokala konflikter ytterligare komplicerar situationen. Skörden beräknas bli den sämsta på tio år och boskapsdöden i de värst drabbade områdena uppgår redan till 20 ? 30 procent och kan komma att nå 80 procent i april. Ungefär 1,5 miljoner människor i Somalia lider av akut matbrist. Undernäringen ligger på 25 procent i de värst drabbade områdena och den förväntas öka under de kommande månaderna.

I andra länder som Zambia, Malawi och Zimbabwe är det också krisartat. UNICEF ser till att det finns rent vatten, man vaccinerar barnen mot sjukdomar, stödjer center där man delar ut mat och hjälper samhällen att bli starkare.

Hjälp barnen i de torkadrabbade områdena

“Skänk ett bidrag till UNICEFs arbete för barn i katastrofer »”:http://www.unicef.se/stod_oss/ge_en_gava_har/