Gå till innehållet
Laddar…

Barnen kräver rent vatten

På den internationella vattendagen den 22 mars uppmanar barnen till förändring. Vattenrelaterade sjukdomar dödar ett barn var femtonde sekund och är orsaken till en stor del av världens undernäring. UNICEF sponsrar unga människor från Afrika, Asien, Latinamerika och Europa att berätta sina historier.

På den internationella vattendagen den 22 mars uppmanar barnen till förändring. Vattenrelaterade sjukdomar dödar ett barn var femtonde sekund och är orsaken till en stor del av världens undernäring. UNICEF sponsrar unga människor från Afrika, Asien, Latinamerika och Europa att berätta sina historier.

När världens ledare samlas för att diskutera lösningen på den globala vattenkrisen uppmanas de att hjälpa de 400 miljoner barn som kämpar för att överleva utan tillgång till rent vatten.

Flicka från barnens vattenforum© UNICEF I barnens vattenforum får barn från hela världen ge sin syn på vattenfrågan.

Barnens Världsvattenforum

Uppmaningen riktas till världens regeringar av unga medlemmar i ”Barnens världsvattenforum” (CWWF) vid avslutningen av det fjärde världsvattenforumet i Mexiko City. Mer än hundra barn från världens fattigaste länder såväl som från industrialiserade länder deltog i CWWF, en unik plattform för barns röster om och syn på vatten.

CWWF har organiserats av UNICEF, det mexikanska tekniska institutet, japanska vattenforumet och det USA-baserade vattenprojektet ”Project WET”. Många av de unga deltagarna i forumet har kämpat för att förbättra vatten- och hygienförhållandena i den egna omgivningen, där rent vatten är en ovärderlig lyx.

Utbildning hänger ihop med vattenproblem

Stora sociala behov såsom utbildning är nära kopplat till rent vatten och hygien. Vattenburna sjukdomar minskar barnens förmåga att lära. Varje dag missar barn i utvecklingsländer skolan på grund av sjukdomar som diarré och inälvsmask. Och utan någorlunda privat sanitet på skolan finner många flickor det omöjligt att delta i skolundervisningen.

–  Där jag bor går många barn inte i skolan på grund av sjukdomar de får av dricksvattnet eller från deras otvättade händer, berättar Dolly Akhter, en 16-årig hälsoutbildare från Bangladesh. Vi är här för att påminna våra ledare om att de måste agera för att skydda vår utbildning och hälsa. Det är vår rätt och deras ansvar.

Barnen betalar priset

Barnen betalar det högsta priset för den ohygieniska världen där mer än en miljard människor kämpar utan rent vatten och där en av tre fortfarande saknar en toalett av den enklaste sorten. Vanlig diarré är vanligare än någon annan sjukdom för barn under fem år – den dödar 4 500 barn varje dag, vilket gör den till den näst största dödsorsaken bland barn.

– Barn som växer upp under sådana förhållanden har dåliga förutsättningar för att komma ifrån fattigdomen, säger Ann Veneman, UNICEFs högsta chef. Möjligheterna till utbildning och utveckling försvinner genom sjukdom och död. Det oundvikliga resultatet blir kronisk underutveckling. Man beräknar att de dagar som människorna missar på arbetet eller i skolan varje år uppgår till 63 miljarder usd i förlorad produktivitet.

Barn berättar sina vattenhistorier

UNICEF sponsrar unga människor från Afrika, Asien, Europa och Latinamerika för att de ska kunna berätta deras berättelser om avsaknaden av sanitet och vatten för CWWF. Man har bett berättarna, som till exempel Dolly Akhter som deltar i ett utbildningsprogram om hygien i slumområdet i Bangladesh, 11-åriga Ojulo Okello som för en kamp i Etiopien för att få toaletter och rent vatten till sin skola och 13 000 andra barn att dela med sig av sina erfarenheter på UNICEFs ungdomssida ”Voices of Youth”.

Olika regioner – olika vattenproblem

Flickor bär vatten© UNICEF/Josh Estey Problem relaterade till vatten ser olika ut i olika delar av världen. Barnens berättelser visar den stora vidden av problem som finns med vatten i olika regioner i världen.

Afrika söder om Sahara har härjats av konflikter i årtionden. Där har man dåliga kunskaper om hur man sköter landet på rätt sätt. Torkan härjar och avsaknaden av vatten är det största problemet. Mer än 42 procent av befolkningen saknar rent vatten och bara 36 procent har tillgång till toalett. Denna region är den enda som sackar efter i utvecklingen både när det gäller sanitet och vatten.

I södra och östra Asien  är saniteten den största frågan. Mer än hälften av alla människor som saknar toalett lever i Indien och Kina – totalt 1,5 miljarder – och dessa människor lever i en miljö förorenad av mänsklig avföring. Vattenkvalité är en annan stor och växande oroshärd i denna region. Farliga föroreningar i grundvattnet, såsom arsenik och fluor, gör att hälsan för 50 miljoner människor står på spel.

I centrala och östra Europa minskar vattenreserverna på grund av förändringar i miljön och nationella vattensystem kämpar med att klara av situationen. Obalans i tillgången på vatten och brist på regionalt samarbete för att sköta de befintliga vattentillgångarna gör att de fattigaste barnen åsidosätts.

I Latinamerika finns extrema ojämlikheter inom samhällstjänster som gäller vatten och sanitet såväl inom som mellan länder. Över hela regionen betyder fattigdom och social utstötthet att ursprungsbefolkningar och andra minoritetsgrupper blir förnekade rätten till dessa tjänster. Barn på landet har mycket sämre tillgång till rent vatten och sanitet än barn i städerna.

Sjunde millenniemålet

Enligt Veneman är värlsdvattendagen den 22 mars en chans att mäta framgången med det sjunde millenniemålet – att halvera andelen människor utan vatten och grundläggande sanitet fram till år 2015. Att nå målet skulle betyda fokusering på barnen vid nationell planering för vattentillgången, vilket i sin tur skulle betyda att den övergripande nationella hälsan och utbildningsnivån skulle höjas.