Gå till innehållet
Laddar…

Barnen i södra Sudan åter i skolan

I år kommer hundratusentals barn i södra Sudan att gå till skolan för första gången. UNICEF stödjer en stor ”gå-till-skolan-kampanj”, vars mål är att mer än fördubbla antalet barn som börjar i skolan. Kampanjen introduceras vid starten av skolåret, som i Sudan är måndagen den 3 april.

I år kommer hundratusentals barn i södra Sudan att gå till skolan för första gången. UNICEF stödjer en stor ”gå-till-skolan-kampanj”, vars mål är att mer än fördubbla antalet barn som börjar i skolan. Kampanjen introduceras vid starten av skolåret, som i Sudan är måndagen den 3 april.

Pojke i skolan i Sudan© UNICEF/Ben Parker Nu kommer hundratusentals barn i södra Sudan att få gå i skolan. Utbildning är nyckeln till fred och framgång i regionen, som efter årtionden av inbördeskrig äntligen fick sin fred i överenskommelsen år 2005. Södra Sudans utbildningssystem förstördes av inbördeskriget.

UNICEF bedömer att bara omkring 22 procent av regionens ungefär 2, 2 miljoner barn i skolådern är inskrivna i grundskolan. Det finns fyra gånger fler pojkar i skolan och bara cirka en procent av flickorna avslutar primärskolan. Omkring 8600 lärare ingår i projektet. De flesta är outbildade volontärer som ska undervisa i ungefär 2000 skolor ? många av dem består endast av en svart tavla som man ställt upp under ett träd.

”Gå-till-skolan”-kampanjen innehåller följande aktiviteter:

  • Mer än 3,8 miljoner textböcker och lärarhandledningar har delats ut i regionen.
  • Det mest nödvändiga skolmaterialet för 1,6 miljoner barn har köpts in och distribueras till skolor över hela södra Sudan. Från sex miljoner skrivböcker till 1,6 miljoner pennvässare ? inget barn ska behöva sakna det mest grundläggande.
  • Undersökningsteam söker igenom hela den stora regionen för att registrera även den allra minsta ”under-ett-träd-skolan”. Det gäller att göra en omfattande lista för att kunna planera skolverksamheten och för att veta exakt hur många barn som deltar.
  • Mer än 1500 nya klassrum har byggts.
  • Utbildningen av lärare och hjälplärare har trappats upp.
  • Den nya skolmyndigheten har fått omfattande stöd.
  • Informationskampanjer genomförs. Dessa kampanjer mobiliserar såväl familjerna som barnen och syftar till att öka kunskapen om vikten av att skicka barnen, speciellt flickorna, till skolan.

Pengar saknas fortfarande

Projektet leds av södra Sudans regering och stöds av UNICEF, andra FN-organ, frivilligorganisationer och lokala samhällen. Omkring 22 miljoner USD har kommit in till projektet, men det behövs fortfarande ungefär lika mycket till för att uppfylla målen för 2006.

Stöd UNICEFs arbete för barn världen över här »