Gå till innehållet
Laddar…

A-vitamin till 3,3 miljoner barn i Nepal, trots politiska oroligheter

Genom att förhandla med regering och gerilla kunde UNICEF i slutet av förra veckan genomföra en landsomfattande kampanj för att stärka undernärda barns motståndskraft mot sjukdomar. Under två dagar fick 3,3 miljoner nepalesiska barn mellan sex månader och fem år A-vitamin som ska stärka deras immunsystem.

Genom att förhandla med regering och gerilla kunde UNICEF i slutet av förra veckan genomföra en landsomfattande kampanj för att stärka undernärda barns motståndskraft mot sjukdomar. Under två dagar fick 3,3 miljoner nepalesiska barn mellan sex månader och fem år A-vitamin som ska stärka deras immunsystem.

Undernäring bland barn är ett stort problem i Nepal. I kombination med brist på vitamin A kan det leda till allvarligt nedsatt immunförsvar och i värsta fall till blindhet. Barn med brist på vitaminet har dålig motståndskraft mot till exempel diarré, mässling och akuta luftvägsinfektioner. Det har visat sig att man genom att dela ut A-vitaminkapslar kan minska antalet barn som dör i dessa sjukdomar med 25 procent.

Fredade zoner

Innan kampanjen inleddes hade UNICEF övertalat regeringen och den maoistiska gerillan att låta distributionsställena få vara fredade zoner. Utan denna överenskommelse med de två parterna i konflikten hade kampanjen inte kunnat genomföras i landets alla 75 distrikt, eftersom gerillan kontrollerar en fjärdedel av dem.

Föräldrar och barn köar utanför vårdcentral i Nepal.© UNICEF Nepal/Joshi Utanför en vårdcentral i Kathmandu står familjer i kö för att få livsviktiga A-vitaminkapslar till sina barn. Budskapet om kampanjen och om de fredade zonerna där familjer kunde hämta A-vitamin till sina barn, har spridits via TV och radio. Många familjer som inte vågat sig ut de senaste dagarna, har just på grund av de fredade zonerna kunnat känna sig tillräckligt säkra för att komma och hämta tabletter till sina barn. 48 000 frivilliga hälsoarbetare hjälpte till att distribuera A-vitaminet och även avmaskningstabletter till de barn som behövde det.

UNICEFs arbete ger resultat

UNICEF är en av få organisationer som har fått tillåtelse av de olika parterna i konflikten att fortsätta sitt humanitära arbete i Nepal. Det gäller att hela tiden föra en dialog med både regeringen och den maoistiska gerillan.
Även om arbetet ofta måste avbrytas tillfälligt, har betydande resultat kunnat åstadkommas runt om i landet. Några exempel:

  • 5,5 miljoner barn har vaccinerats mot mässlingen.
  • Inga nya fall av polio har rapporterats i Nepal sen år 2000.
  • Tack vare en skolkampanj har framförallt flickors inskrivning och läskunnighet ökat.

Skänk pengar till UNICEFs arbete för barn världen över »

Hälsoarbetare delar ut A-vitamin till barn i Nepal.© UNICEF Nepal/Joshi Hälsoarbetare på vårdcentralen Mitra Park i Kathmandu delar ut A-vitamin som varje år förhindrar att över 12 000 nepalesiska barn dör i olika sjukdomar och att ytterligare 2000 blir blinda.