Gå till innehållet
Laddar…

En fjärdedel av u-ländernas barn underviktiga

Världens länder sviker barnen i kampen mot undernäring. Mer än en fjärdedel av barn under fem års ålder i u-länderna är underviktiga, många så allvarligt att deras liv står på spel. Det visar en ny rapport från FN:s barnfond UNICEF.

Världens länder sviker barnen i kampen mot undernäring. Mer än en fjärdedel av barn under fem års ålder i u-länderna är underviktiga, många så allvarligt att deras liv står på spel. Det visar en ny rapport från FN:s barnfond UNICEF.

Pojke dricker ur mugg.Antalet undernärda barn har bara minskat obetydligt sedan 1990. Undernäring fortsätter att vara en global epidemi som bidrar till mer än hälften av alla dödsfall bland barn under fem år, omkring 5,6 miljoner om året.

Halvera fattigdom FN:s mål

Rapporten kartlägger i vilken utsträckning som världens länder är på väg att uppfylla det första av FN:s millenniemål ? att halvera fattigdom och hunger till 2015. För att lyckas med det måste antalet barn som är underviktiga minskas med hälften. Dessvärre visar rapporten att länderna är långt ifrån att klara av det.

146 miljoner underviktiga barn

Trots framgångar i vissa länder, har andelen underviktiga barn i utvecklingsländerna bara sjunkit med fem procentenheter under de senaste 15 åren. Idag är 27 procent av barnen i utvecklingsländerna underviktiga, vilket motsvarar cirka 146 miljoner barn. Nästan tre fjärdedelar av de underviktiga barnen lever i tio länder, och över hälften återfinns i de tre länderna Bangladesh, Indien och Pakistan.

Toppen av ett isberg

Enligt UNICEF är dessa siffror bara toppen av ett isberg, eftersom det för varje synligt undernärt barn finns många som kämpar mot ett undangömt näringsproblem. Dessa barn lider brist på vitaminer och mineraler ? en brist som inte alltid är synlig för ögat. Utan dessa viktiga byggstenar kan barnens kroppar och intellekt inte utvecklas som de ska. Barnen faller lätt offer för vanliga sjukdomar och klarar inte av skolan.
Brist på jod i hushållsdieten gör till exempel att 37 miljoner nyfödda barn varje år riskerar att inte utvecklas som de ska. Och järnbrist orsakar många kvinnors död i barnsäng.

Endast två regioner på rätt spår

Enligt rapporten är det bara två regioner i världen som är på rätt spår för att förbättra situationen för de undernärda barnen. Det är Latinamerika och Västindien, samt Östasien och Stilla havsområdet. Här ligger undervikten på 7 respektive 15 procent. Framgången i Östasien beror till stor del på framstegen i Kina, där undervikten har minskats med i genomsnitt 6,7 procent per år sedan 1990. Andra länder i regionen släpar efter.

Så här ser det ut i de övriga regionerna:

Sydasien

I Sydasien, det vill säga Bangladesh, Indien och Pakistan, finns hälften av alla underviktiga barn. Indien bidrar till de dåliga siffrorna genom att 47 procent av barnen under fem år är underviktiga.

Östra och södra Afrika

En ung mamma i Sudan håller i sitt undernärda barn, som får näring intravenöst vid ett UNICEF-stött näringscenter.Östra och södra Afrika, som ofta drabbas av hungersnöd, har inte gjort några mätbara framsteg när det gäller barns undervikt ? siffrorna ligger still på 29 procent. Bortsett från några ljuspunkter, främst Botswana, går utvecklingen i flera länder tvärtom tillbaka på grund av svåra påfrestningar i form av torka och hiv/aids. I västra och centrala Afrika har det gått bättre, delvis på grund av de steg som har tagits av en del länder för att öka amningen och skapa hälsovård i byarna.

Mellanöstern och Nordafrika

I Mellanöstern och Nordafrika har läget för undernärda barn försämrats i tre länder med stora befolkningar ? Irak, Sudan och Jemen.

Öst- och Centraleuropa samt forna Sovjetunionen

Öst- och Centraleuropa samt det forna Sovjetunionen visar upp de lägsta siffrorna för undervikt bland barn, bara 5 procent. Men här, liksom i industriländerna, finns det skillnader. Låga födelsevikter är vanligare bland de fattigaste, och bland etniska minoriteter.

Fattigdom en viktig orsak

Eftersom orsaken till undernäring ligger i fattigdom, brist på utbildning och ojämlikhet, krävs det mer än matleveranser för att komma till rätta med problemet, enligt rapporten. Ohygienisk mathantering och upprepade fall av sjukdomar som diarré och malaria är viktiga orsaker till att barn inte får i sig den nödvändiga näringen. Och i länder söder om Sahara i Afrika orsakar hiv/aids att miljoner barn går miste om den mat och omsorg som de behöver. Unicef har inlett en global kampanj, Unite for Children. Unite Against AIDS, för att barn som har drabbats av epidemin ska få omsorg och vård.

Lösningar finns

Lösningar i kampen mot undernäring kan vara både enkla och billiga. Det kan handla om att ge en kapsel med vitamin A samtidigt som barnet vaccineras. Det kostar bara omkring 50 öre per barn, och räddar omkring 350 000 liv om året eftersom det hjälper upp immunförsvaret. Och att berika basföda med viktiga näringsämnen som järn och jod är ett beprövat sätt att skydda miljontals barn mot skadliga brister och hämningar i utvecklingen.

Skyddsnät runt barnen

Frågan om barns näring måste bli central i ländernas budgetar, slår rapporten fast. För att bekämpa undernäring krävs “skyddsnät” runt barnen, bestående av exempelvis föräldrar som har fått kunskaper om näring, mödrar som är friska under graviditeten och nationella riktlinjer som ser till att de fattigaste får mat, även i kristider.
Rapporten betonar också att fokus måste ligga på barnets första två år i livet. Barn som är undernärda under den perioden riskerar att aldrig återhämta sig.

Ladda ner rapporten som pdf

Progress for Children – nutrition (PDF)

Se en multimediaversion av rapporten