Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF Sverige samarbetar med Svenska Fotbollförbundet

UNICEF Sverige och Svenska Fotbollförbundet har inlett ett samarbete mot handel med barn. Även Svenska Handikappidrottsförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet har tackat ja till att samarbeta med UNICEF De tre idrottsförbunden är sedan tidigare medlemmar i UNICEF Sverige.

UNICEF Sverige och Svenska Fotbollförbundet har inlett ett samarbete mot handel med barn. Även Svenska Handikappidrottsförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet har tackat ja till att samarbeta med UNICEF De tre idrottsförbunden är sedan tidigare medlemmar i UNICEF Sverige.

Det var i samband med ett seminarium, som hölls för att uppmärksamma UNICEFs 60 årsjubileum, som UNICEF Sveriges ordförande Birgitta Dahl presenterade samarbetet.

? Fotbollförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet och Svenska Riksidrottsförbundet har genom sitt medlemskap i UNICEF tagit ställning för barns rättigheter. Nu hoppas jag att vi ska kunna göra en rejäl insats tillsammans för att rädda barn från att drabbas av det lidande, som könshandeln innebär och stödja dem i kampen för ett värdigt liv, säger Birgitta Dahl, ordförande UNICEF Sverige.

50 000 kronor till utsatta barn

Fotbollförbundets Jan Larsson fanns på plats vid seminariet och överlämnade en 60-årspresent i form av 50 000 kronor till UNICEFs verksamhet för utsatta barn. Larsson gjorde följande uttalande om förbundets beslut att samarbeta med UNICEF Sverige:

”Som medlemsorganisation i UNICEF Sverige vill Svenska Fotbollförbundet uppvakta i samband med 60-årsjubileet. Vi vill som en aktör i opinionsbildning genom UNICEF medverka i kampen mot människohandel. Vi tar självklart avstånd från och fördömer alla former av människohandel. Även om vi inte tar initiativ till hur denna grymma brottslighet ska lösas rent politiskt och rättsligt, så har vi möjlighet att ta ett socialt ansvar och mana till uppmärksamhet och efter-tanke. De barn under 18 år som luras eller övertygas att utnyttjas i prostitution utsätts för en mycket grym exploatering och kränkning. Ett barn som säljs blir fråntagen sina rättigheter och människovärde. Den som köper sex bidrar till att människohandeln fortsätter.”

Idrottssverige inbjuds

Birgitta Dahl uppmanar Sveriges övriga idrottsorganisationer att bli medlem-mar i UNICEF Sverige och ansluta sig till arbetet mot handel med barn.
? Framstående idrottsutövare utgör goda förebilder för våra barn och ungdo-mar ? och för många vuxna. Därför vill jag bjuda in dem till samarbete, säger Birgitta Dahl.

UNICEF Sverige stärker sitt opinionsbildande arbete

I samband med seminariet presenterade Birgitta Dahl även UNICEF Sveriges ståndpunkter när det gäller hur Sverige behandlar flyktingbarn och barn som säljs till eller i Sverige.

? UNICEF Sverige vill verka för ökade stödinsatser till offer för människohandel i form av rehabilitering och sysselsättning och att bättre stöd ska ske vid återvändandet. Vi menar att det krävs en ökad kompetens hos ansvariga myndigheter om barns behov och rättigheter i förhållande till människohandel. Vi menar också att offer för människohandel ska ges utvidgad möjlighet till permanent uppehållstillstånd, säger Birgitta Dahl.

Viktigt sprida information

UNICEF Sverige anser att det krävs insatser för att minska efterfrågan och öka medvetenheten hos allmänheten om betydelsen av ett an-svarsfullt beteende såväl hemma i Sverige som vid resor utomlands. Samarbetet med idrottsförbunden är en viktig del i detta arbete.

Gömda barn måste få gå i skolan

När det gäller flyktingbarn vill UNICEF Sverige bland annat se en generös tillämpning av bestämmelsen om uppehållstillstånd p g a synnerligen ömmande omständigheter. UNICEF Sverige menar också att det är viktigt, att det finns särskild kompetens om barns rättigheter och utredningsmetodik hos ansvariga myndigheter.

– Alla barn har rätt till utbildning, det slår barnkonventionen fast. Därför menar vi att också gömda barn ska ges laglig rätt att gå i skolan, säger Birgitta Dahl.