Gå till innehållet

UNICEF vaccinerar barnen på Java

UNICEF har inlett omfattande vaccinationskampanjer i de jordbävningsdrabbade delarna av Java i Indonesien.

UNICEF har inlett omfattande vaccinationskampanjer i de jordbävningsdrabbade delarna av Java i Indonesien.

Runt 320 000 barn under fem års ålder ska få vaccin mot mässling och A-vitamin för att stärka deras immunförsvar.

– I katstrofsituationer som den här finns risk att mässlingviruset börjar spridas snabbare än normalt och det kan leda till svåra sjukdomar. Barnen är mer utsatta när de lever i överbefolkade tillfälliga bostäder och många är dessutom undernärda. De kan till och med dö i mässlingen, säger David Hipgrave, ansvarig för hälsofrågor i UNICEF Indonesien.

Vaccinering mot stelkramp

Just nu pågår också en vaccinationskampanj för att skydda 1,2 miljoner människor i åldern 15 till 60 år mot stelkramp.
Vaccinationskampanjerna sköts av hälsovårdspersonal i disktrikten. Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF bidrar på olika sätt, bland annat med vaccinationsdoser.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete? Skänk en gåva här »*