Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF hjälper barn på flykt i Östtimor

Runt 66 000 människor är på flykt undan oroligheterna i Östtimor. Krisen i huvudstaden Dili är nu inne på sin tredje månad. Ungefär hälften av flyktingarna är barn och ungdomar.

Runt 66 000 människor är på flykt undan oroligheterna i Östtimor. Krisen i huvudstaden Dili är nu inne på sin tredje månad. Ungefär hälften av flyktingarna är barn och ungdomar.

Man räknar med att 40 procent av huvudstadens invånare flytt sina hem. och de lever i de runt 35 läger som etablerats i staden. UNICEF finns på plats för att ge barn rent vatten, hälsovård och skolgång i den osäkra situationen.

Oroligheterna i Östtimor fortsätter och sätter stor press på barnen. UNICEF uppskattar att närmare 56 000 barn i skolåldern har tvingats lämna sina hem. I Dili är de flesta skolor stängda. I ytterområden finns fortfarande skolor som är öppna men de har ofta svårt att ta emot alla nya elever från Dili. Skolexamen äger rum 3-9 juli och de barn som inte kan ta proven kan bli tvungna att gå om ett år.

Skapa säkra områden för barn

UNICEF samarbetar med utbildningsdepartementet för att lösa frågan och vi har bland annat beställt 162 ”school-in-a-box” som var och en räcker till att starta undervisning för 80 elever och en lärare i tre månader. I Dilis största läger, Don Bosco, har UNICEF bidragit med undervisningsmaterial och man har startat tillfällig undervisning. UNICEF har också påbörjat insatser för att bygga säkra områden barn i lägren, där de kan få undervisning och fritidsaktiviteter.

Pappor vaktar hus

Säkerhetssituationen har visserligen blivit bättre sedan internationell trupp anlänt i Dili, men fortfarande är läget spänt och det finns inga tecken på att människor återvänder till sina hem. Dock är det vanligt att männen lämnar lägren på natten för att vakta sina hus och därför är situationen för kvinnor och barn i lägren mer osäker.

Mobila hälsokliniker

Regeringen, FN-organ samt internationella och lokala organisationer samarbetar för att leverera rent vatten, mat och andra förnödenheter till lägren. I många läger finns tillfälliga dygnet-runt-öppna hälsovårdskliniker och mobila hälsovårdskliniker men trångboddhet och brist på rent vatten gör att risken för sjukdomsutbrott är stor. Hittills har inga epidemier brutit ut, men föräldrar söker vård för akuta luftvägsinfektioner och diarré.

UNICEF är ledande i arbetet med att förse flyktingläger med rent vatten och ordna hygienisk sanitet. Samtidigt samarbetar vi med hälsovårdsdepartementet i en vaccinationskampanj som startar i morgon tisdag. Alla barn i åldern sex månader till 14 år ska då vaccineras mot mässlingen.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete? Skänk en gåva här »*