Gå till innehållet

Massiv kampanj för att utrota polio i Namibia

Under tre dagar vaccineras hela Namibias befolkning mot polio.

Under tre dagar vaccineras hela Namibias befolkning mot polio.

Den senaste tiden har Namibia drabbats av flera utbrott av polio. Barnen är särskilt utsatta eftersom de har sämre motståndskraft mot sjukdomar. Därför genomför UNICEF just nu en landsomfattande tredagarskampanj för att utrota sjukdomen.

2,5 miljoner doser vaccin

Totalt ska 2,5 miljoner doser vaccin distribueras och användas under de tre dagarna. Detta räcker till att vaccinera hela landets befolkning. Vaccinet ges oralt genom en särskild liten medicinhylsa. Varje person behöver två droppar vaccin för att få ett fullgott skydd mot sjukdomen.

Vaccinationskampanj Namibia

1 500 om dagen

De personer som vaccineras får komma till hälsovårdscentraler, skolor, bondgårdar och fabrikslokaler runtom i landet för att få sitt vaccin. Förutom hälso- och sjukvårdsarbetare är ett stort antal frivilligarbetare med och genomför kampanjen. Varje frivilligarbetare kan hinna med att vaccinera så många som 1500 personer om dagen.

Noggrann planering viktig

Den stora mängden vaccin kräver en oerhört noggrann planering. Rätt mängd vaccin ska komma till rätt område i landet.
Arbetet försvåras av att vaccinet måste hållas kallt för att det ska vara verksamt. Vaccinet transporteras därför i frysboxar som inte får öppnas förrän precis före själva vaccineringen.

Väl på plats ska vaccinet snabbt sättas ihop med de små medicinhylsorna för att sedan kunna droppas i munnen. Inga misstag vid hanteringen av vaccinet får göras. Då måste vaccinet slängas. Därefter tar arbetet vid med att pricka av och registrera de personer som har fått vaccinet.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete? Skänk en gåva här »*