Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF-projekt förhindrar barnolycksfall i Kina

Varje år skadas tio miljoner barn i Kina till följd av trafikolyckor eller olyckor i hemmet. 100 000 skadas så allvarligt att de dör. UNICEF har startat ett pilotprojekt där barn och familjer ska lära sig om säkerhet.

Varje år skadas tio miljoner barn i Kina till följd av trafikolyckor eller olyckor i hemmet. 100 000 skadas så allvarligt att de dör. UNICEF har startat ett pilotprojekt där barn och familjer ska lära sig om säkerhet.

De vanligaste orsakerna till skador hos barn är trafik- och fallolyckor och drunkningsolyckor. Av de barn som skadas i olyckor, är det många som blir invalidiserade resten av sitt liv. Det innebär inte bara en personlig tragedi, utan barnen behöver också ofta regelbunden medicinsk hjälp, vilket sätter hård finansiell press på deras familjer.

Pilotprojekt för ökad säkerhet

För att förhindra olyckor bland barn driver UNICEF ett pilotprojekt i Beijing tillsammans med en barn- och kvinnoorganisation, som informerar barn och deras familjer om säkerhet och risker i hemmet och i samhället. Projektet ”Säkert Beijing” har pågått i två år i ett stadsdistrikt och ett landsbygdsdistrikt.

Deltagande viktigt

Grundtanken i projektet är att barnen själva ska delta så mycket som möjligt. På förskolan får barnen, under förskollärarnas ledning, leka trafik. Lekplatsen görs om till gator där barnen får vara bilförare, fotgängare, försäljare och poliser i syfte att de ska lära sig trafikvett.
I skolan får eleverna ex delta i brandövningar där olika scenarier både diskuteras och spelas upp i form av teater.

Framgångsrikt projekt

En annan viktig del i projektet är att föräldragrupper träffas regelbundet för att diskutera säkerhetsfrågor. Det kan handla om att göra hemmet säkrare genom att köpa möbler med rundade hörn eller att förvara knivar och andra vassa saker så att barnen inte når dom.
Projektet ”Säkert Beijing” har visat sig vara framgångsrikt och därför kommer samma typ av projekt att genomföras i stor skala – i Jiangxi-provinsen, med 43 miljoner invånare.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete? Skänk en gåva här »*