Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF startar insamling till barnen i Libanon

Den humanitära krisen i Mellanöstern har nått ett mycket allvarligt läge efter det upptrappade våldet under den senaste veckan. I Libanon har 60 barn dött under de beväpnade attackerna och dubbelt så många har skadats. UNICEF gör allt för att hjälpa de tiotusentals barn som lider av våldsamheterna.

Den humanitära krisen i Mellanöstern har nått ett mycket allvarligt läge efter det upptrappade våldet under den senaste veckan. I Libanon har 60 barn dött under de beväpnade attackerna och dubbelt så många har skadats. UNICEF gör allt för att hjälpa de tiotusentals barn som lider av våldsamheterna.

Barn i Libanon© Foto: Kate Brooks Den senaste veckans bomber har slagit ut betydande delar av Libanons infrastruktur. Förstörda vägar, flygplatser, kraftverk, broar och bensinstationer försämrar tillgången på vatten, mat, el, mediciner och andra livsnödvändiga förnödenheter.

En halv miljon libaneser befinner sig på flykt inom landet. 70 000 bor tillfälligt i skolor, offentliga byggnader och i parker. Även i Israel har tiotusentals människor tvingats på flykt för att komma undan missilattacker.

Beskjutningarna i länderna gör det svårt att nå fram med bistånd. I södra Libanon har vissa områden blivit totalt isolerade efter militära aktiviteter.

Katastrofhjälp till krigszoner och flyktingar

Roberto Laurenti på UNICEFs kontor i Beirut syftar på Libanons hundratusentals flyktingar när han säger att “första prioritet är att skapa säkra vägar för bistånd till dem som går att nå“. Den andra stora utmaningen är att ge katastrofhjälp till befolkningar i isolerade krigszoner.

UNICEF har tagit omedelbara åtgärder för att kartlägga barnens situation och för att ge dem det stöd de behöver.

Arbetet fokuseras på att:

  • förebygga att barn skiljs från sina familjer och att snabbt återförena dem som blivit separerade
  • skydda barn från våld och utnyttjande
  • uppmärksamma vårdnadstagare på hur barn ger uttryck för trauma
  • erbjuda stöd med rekreation och utbildning för att få livet att återgå till det normala.

Rent vatten förhindrar spridning av sjukdomar

Tillgång till rent vatten, renhållning och hygien är avgörande för hur drabbade människor mår i alla katastrofsituationer. Det är också viktigt för att undvika epidemier av vattenburna sjukdomar.

Tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och en rad andra samarbetspartners arbetar UNICEF för att rädda liv och skydda civilbefolkningen i Libanon.

Krigsdrabbade barn och familjer på flykt och i isolerade områden får genom samlade insatser tillgång till:

  • rent vatten
  • utrustning för renhållning och hygien såsom toaletter och duschar
  • elgeneratorer och bensin vid flyktingläger och hälsoinrättningar
  • förbandslådor anpassade för katastrofhjälp med nödvändiga mediciner
  • stöd till barn som lider av trauman
  • leksaker utformade för mental återhämtning som kommer att distribueras till skolor

Stora resurser behövs omedelbart

För att täcka de akuta behoven för barnen och familjerna i Libanon beräknar UNICEF att det till en början krävs 7,3 miljoner USD. Denna siffra kommer att förändras i takt med hur situationen utvecklas. Intäkterna kommer att fördelas enligt nedan:

Hälsa och livsmedelsförsörjning: 2 400 000 USD
Renhållning av vatten och miljö: 2 900 000 USD
Psykosocialt skydd och stöd: 600 000 USD
Utbildning och rekreation: 600 000 USD
Stöd till IT, telekommunikation och administration: 500 000 USD
Säkerhet och logistik: 300 000 USD

Totalt behov: 7 300 000 USD

Just nu går UNICEFs katastrofstöd till Libanon. *Hjälp barnen i Libanon – Skänk en gåva här »*

Barn i Libanon© Foto: Kate Brooks