Gå till innehållet
Laddar…

Vaccinationskampanj i Libanon

Idag inleddes en omfattande vaccinationskampanj i Libanon. Tiotusentals barn på flykt undan striderna ska vaccineras mot de vanligaste dödliga sjukdomarna. I krissituationer då människor lever under trånga och ibland ohygieniska former ökar risken för utbrott av till exempel mässling och polio.

Idag inleddes en omfattande vaccinationskampanj i Libanon. Tiotusentals barn på flykt undan striderna ska vaccineras mot de vanligaste dödliga sjukdomarna. I krissituationer då människor lever under trånga och ibland ohygieniska former ökar risken för utbrott av till exempel mässling och polio.

– Att vaccinera barnen är oerhört viktigt. Det sista dessa hårt drabbade familjer behöver är att deras barn insjuknar i sjukdomar som kan kosta dem livet, sägr roberto Laurenti, UNICEFs chef i Libanon.

Många hjälper till

Vaccinationskampanjen drivs av Libanons hälsodepartement, Världshälsoorganisationen och UNICEF tillsammans med många frivilligorganisationer. Inledningsvis vaccineras 18 000 barn som lever som flyktingar i trånga lokaler däribland skolor i Beirut. Nästa vecka görs liknande insatser i de områden i Mount Lebanon och andra delar av landet där betydligt fler flyktingfamiljer uppehåller sig. Målet är att nå 55 000 barn i dessa områden.

A-vitamin ger extra skydd

Barn över 15 års ålder får mässlingsvaccin. Barn under fem år får både mässling? och poliovaccin. De små barnen får också A-vitamintillskott för att förbättra deras immunförsvar och därmed ge ännu bättre skydd mot sjukdomar.
UNICEF flyger in mässlingvaccin från katastroflagret i Köpenhamn, via Syrien. En kyllastbil ska sedan föra vaccinen till Beirut. Sedan tidigare har UNICEF fått in 250 000 A-vitamindoser i landet.

Vad UNICEF distribuerat hittills

Sedan krisen inleddes 12 juli har UNICEF bidragit med:

  • Mediciner till 50 000 barn.
  • 48 vattentankar på vardera 5 000 liter. 23 347 personer har fått vatten på detta sätt.
  • 237 vattenkit som bland annat innehåller vattenbehållare och vattenreningstabletter. 78 000 människor har fått hjälp på detta sätt.
  • 3 150 paket med vattenreningstabletter som nått 63 315 personer.
  • 26 396 tvålar som nått 100 772 personer.
  • 263,608 blöjor till 88 235 barn.

Aktuella siffror i Libanon-krisen

835 döda i Libanon
3210 skadade i Libanon
55 döda i Israel
minst 200 skadade i Israel

Över 900 000 människor har flytt sina hem, ungefär 45 procent är barn.

“Hjälp barnen i Libanon nu! Skänk pengar här »”:http://www.unicef.se/stod_oss/ge_en_gava_har/