Gå till innehållet

Stora svårigheter att nå södra Libanon

Bombningen av vägar och broar i södra Libanon har gjort det nästan omöjligt för katastroftransporterna att ta sig fram landvägen. Dessutom är det svårt att få tillstånd av den israeliska militären. Situationen är mycket allvarlig.

Bombningen av vägar och broar i södra Libanon har gjort det nästan omöjligt för katastroftransporterna att ta sig fram landvägen. Dessutom är det svårt att få tillstånd av den israeliska militären. Situationen är mycket allvarlig.

Under de senaste två dygnen har nästan alla vägar till den södra delen av landet varit avstängda av den israeliska militären. Lastbilskonvojer med katastrofhjälp nekas att köra in i området och de som väl fått tillstånd har fått det upphävt igen. Inte heller sjövägen går det att komma fram just nu.

Två bilar på väg

Trots den besvärliga situationen har en konvoj med 11 lastbilar fyllda av förnödenheter lyckats lämna Beirut i går med destination Saida. Däribland fanns två UNICEF-bilar lastade med 10 000 liter dricksvatten.

Brist på bensin

Bristen på bränsle är ett stort problem och om situationen inte förbättras är det risk för att flera sjukhus i landet måste stängas inom en vecka.

Pengar saknas

Sedan konflikten startade har nu 1 020 personer dödats och mer än 3 500 skadats – de flesta civila. Nästan en miljon människor är på flykt, varav 45 % är barn.
UNICEF har bett om 23,8 miljoner USD för att klara hjälparbetet i Libanon, men hittills har man bara fått in 6,8 miljoner USD.

“Hjälp barnen i Libanon nu! Skänk pengar här »”:http://www.unicef.se/stod_oss/ge_en_gava_har/