Gå till innehållet

UNICEFs insatser i Libanon

Under den drygt månadslånga krisen i Libanon har UNICEF försett över 100 000 barn och ders familjer med rent vatten, mediciner och sjukvårdsartiklar och hygienprodukter.

Under den drygt månadslånga krisen i Libanon har UNICEF försett över 100 000 barn och ders familjer med rent vatten, mediciner och sjukvårdsartiklar och hygienprodukter.

UNICEF rapporterar idag att man fått 42 procent av de pengar man beräknar behöva för att hjälpa drabbade i Libanon. Hjälpinsatserna pågår och idag är ett hinder för hjälpdistribution den bristfälliga infrastrukturen och bilköer med återvändande flyktingar.

Det fartyg som levererade en omfattande last med förnödenheter till södra Libanon igår, onsdag, innehöll bland annat:

 • 18 vattentankar som vardera rymmer 1 500 kubikmeter
 • fyra lastbilslaster med vattenflaskor
 • en lastbilslast med hygienkit för bebisar och vuxna.

Just nu ser man över behovet av vaccinationer för de flyktingar som återvänder.

Ytterligare UNICEF-förnödenheter på väg ut till behövande

 • fyra lastbilslaster med vattenflaskor (40 000 liter) till Rmeish
 • fyra lastbilslaster med vattenflaskor (40 000 liter) till Hasbaya
 • 6 000 liter diesel till tre sjukhus i Tyre-området
 • 200 000 doser mässlingsvaccin
 • 200 000 doser poliovaccin

Förnödenheter som distribuerats (utöver ovanstående)

 • mediciner till 50 000 personer
 • 50 vattentankar om vardera 5 000 liter till 23,000 personer
 • 60 000 liter vatten till samhällen i södra Libanon
 • 177 vattenkit åt familjer till 73 000 personer
 • 3 150 förpackningar vattenreningstabletter till 63 000 personer
 • 26 396 tvålar till 101 000 personer
 • 263 000 blöjor till 88 000 personer
 • 180 lådor med sport-, lek- och fritidsutrustning till 16 200 barn

HJÄLP BARNEN I LIBANON. SKÄNK PENGAR HÄR! »