Gå till innehållet
Laddar…

Brist på rent vatten största problemet i södra Libanon

Stora delar av vatten- och avloppssystemen i södra Libanon förstördes under det månadslånga kriget. UNICEF bedömer i dagsläget att tillgång till rent vatten och hygienisk sanitet är den största utmaningen i den humanitära insatsen i södra Libanon.

Stora delar av vatten- och avloppssystemen i södra Libanon förstördes under det månadslånga kriget. UNICEF bedömer i dagsläget att tillgång till rent vatten och hygienisk sanitet är den största utmaningen i den humanitära insatsen i södra Libanon.

Jag har aldrig sett något liknande“, säger UNICEFs vatten- och sanitetsexpert Branislav Jekic.

När UNICEFs personal nyligen besökte tolv krigsdrabbade byar visade sig vattenledningssystemen i tio av dem vara helt eller till stor del förstörda.

Alla människor vi träffar efterfrågar samma sak ? rent vatten“, säger Jekic, som menar att den akuta bristen på rent vatten är ett hinder för återuppbyggnaden i södra Libanon.

Människor vill återvända till sina hem men finns inget rent vatten kan de inte stanna kvar“, säger Jekic.

Hjälp barnen få rent vatten och annan livsviktig hjälp! Ge en gåva här »

Olika insatser

Även bedömningar i andra byar har skadorna på vatten- och avloppsledningar visat sig vara omfattande. I Tyre har vatten- och sanitetssystemen skadats i 42 av 70 byar.

För att hjälpa de drabbade har UNICEF inledningsvis ökat distributionen av buteljerat dricksvatten. Över 250 000 liter buteljerat vatten har hittills sänts till de värst drabbade områdena. Varje vecka distribueras 50 000 liter dricksvatten till södra Libanon med lastbilar. Denna volym ska mer än fördubblas inför kommande helg.

30 000 kubikmeter vatten

Som komplement till buteljerat vatten installerar man allt fler stora vattentankar. I veckan levereras 40 vattenbehållare med en kapacitet på 5 000 liter vardera, till flera byar på gränsen till Israel.

Två stycken 45 000-literstankar från organisationen Oxfam levereras till Al Khiam-distriktet.

UNICEF samarbetar med Libanons fyra vattenmyndigheter, inte minst i planerna för långsiktig rehabilitering av vatten- och avloppssystemen.

UNICEF ska bland annat också bidra med generatorer till vattenpumpar, diesel och reparationer. UNICEFs insatser kommer totalt att resultera i 30 000 kubikmeter dricksvatten per dag.

UNICEFs insatser hittills

UNICEFs insatser fokuseras fortfarande på akut hjälp till drabbade och så kommer det att vara de närmaste veckorna. Samtidigt bedömer vår personal på plats behoven av hjälp på lite längre sikt.

Sedan Libanon-konflikten bröt ut har UNICEF försett drabbade med följande förnödenheter:

 • 51 vattentankar á 5 000 liter till flyktingläger i Beirut, Aley, Metn och Chouf.
 • Över 1 miljon liter dricksvatten per vecka till flyktingläger i Beirut och Metn.
 • 284 800 liter buteljerat vatten till byar i södra Libanon.
 • 385 utrustning för att hämta och rena vatten
 • 3 150 förpackningar med vattenreningstabletter
 • Medicin till runt 70 000 personer
 • 16 500 barn har vaccinerats mot mässlingen
 • Över 9 000 barn har fått A-vitamintillskott och vaccinerats mot polio
 • Informationskampanj har genomförts om farorna med ammunition som inte exploderat (flygblad, budskap för radio och tv
 • 27 840 tvålar har distribuerats
 • 279 000 blöjor har distribuerats
 • 370 lek- och sportutrustning (med bla fotbollar)

Men, mer hjälp behövs. Hjälp barnen i Libanon nu! Skänk en gåva här »