Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF delar ut vattenflaskor med varningstext för minor

Odetonerad ammunition och brist på rent vatten är två av de största problemen för återvändande flyktingar i södra Libanon. Varje vecka distribuerar UNICEF hundratusentals liter vatten på flaska. Nu har flaskorna blivit ytterligare ett sätt att hjälpa befolkning - flasketiketterna används till att sprida information om farorna med odetonerad ammunition.

Odetonerad ammunition och brist på rent vatten är två av de största problemen för återvändande flyktingar i södra Libanon. Varje vecka distribuerar UNICEF hundratusentals liter vatten på flaska. Nu har flaskorna blivit ytterligare ett sätt att hjälpa befolkning – flasketiketterna används till att sprida information om farorna med odetonerad ammunition.

Vattenflaskor med varningsskyltar UNICEF och andra organisationer på plats i södra Libanon kämpar nu för att återställa vattenledningssystem för 750 000 människor. För att lösa det akuta behovet av rent vatten delar man under tiden ut vatten på flaskor.

Samtidigt arbetar man med att sprida information om minor och annan ammunition som ligger på marken sedan kriget och som kan vara odetonerad, så kallade blindgångare. Hittills har över ett dussin libaneser dött i olyckor med odetonerad ammunition.

Når hundratusentals

– Eftersom vi distribuerar enorma mängder vattenflaskor kom vi på att utnyttja detta också i vårt arbete med att varna för odetonerad ammunition. På detta sätt når vi hundratusentals familjer med information om riskerna med till exempel klusterbomber, säger UNICEFs Michael Bociurkiw.

Ammunition kvar i rasmassor

Barn är särskilt utsatta för risken med minor och annan ammunition, eftersom de inte känner till farorna och lätt kan frestas att ta upp föremål som de hittar på marken. Det är också vanligt att ammunition ligger kvar i rasmassorna som människor röjer för att återbygga sina hem.

Bilder på ammunition på etiketterna

På vattenflaskornas etiketter finns bilder på olika sorters ammunition, så att barnen och de vuxna ska känna igen dem om de skulle hitta dem, och varnar för riskerna om man rör dem eller plockar upp dem. Människor uppmanas också att kontakta myndigheterna om de hittar ammunition.

Etikett till vattenflaskor