Gå till innehållet
Laddar…

Vaccin räddar liv i Afghanistan

En vaccinationskampanj som stöds av UNICEF presenterades nyligen i Afghanistan. Kampanjen har två mål: att minska antalet barn som dör i mässling med 90 procent samt att förhindra att mammor och spädbarn dör i stelkramp.

En vaccinationskampanj som stöds av UNICEF presenterades nyligen i Afghanistan. Kampanjen har två mål: att minska antalet barn som dör i mässling med 90 procent samt att förhindra att mammor och spädbarn dör i stelkramp.

New York, USA, Afghanistan

Varje år dör 10,5 miljoner barn under fem år, majoriteten dör av sjukdomar som går att bota. Den 18 september hålls en konferens i New York som kommer att handla om barns överlevnad. Konferensen uppmanar, i linje med FNs millenniemål, till handling för att minska barnadödligheten med två tredjedelar till år 2015. Det här är den första i en serie rapporter från UNICEF inför konferensen.

Barn vaccineras i AfghanistanGenerellt sett är Afghanistans spädbarnsdödlighet, på hela 25 procent, alarmerande hög. Mässling ligger bakom de flesta dödsfallen. Stelkramp är oftast ett resultat av ohygieniska förhållanden under förlossningen och tar flest liv bland nyblivna mammor och deras bebisar.

I den komplexa ansträngningen som väntar i Afghanistan, kommer över 4 miljoner barn under fem år att bli vaccinerade mot mässling. Uppskattningsvis 4,2 miljoner kvinnor i barnafödande åldrar kommer att få vaccin mot stelkramp. Vaccinerade mammor överför en immunitet mot stelkramp till sina bebisar som håller i sig under barnets första nio månader.

Det övergripande målet med kampanjen är att sänka spädbarnsdödligheten“, säger Afghanistans vice hälsominister, Dr. Faizullah Kakal.

Avlägsna områden kommer först

Bamyan är en av de avlägsna provinser som berörs av kampanjen. Människorna här har uthärdat decennier av krig, vilket har gjort att befolkningen tvingats flytta och lever utspritt. Beläget i den bergiga delen i centrala Afghanistan är Bamyan en utmaning för sjukvårdspersonalen som kommer att utföra vaccinationerna. Både med tanke på framkomlighet och på säkerhet.

Vissa barn bor i avlägsna bergsbyar som är svåråtkomliga eftersom landet saknar bra vägar.“, säger UNICEFs hälsorådgivare Dr. Agostino Paganini. “Det finns också problem med jämställdheten. Ännu idag är många kvinnor rädda för att röra sig fritt, vilket gör att vi måste vara kulturellt lyhörda.

Baymans innevånare har begränsad tillgång till hälsovård. Provinsen har en av världens högsta dödsfrekvens bland barn och mödrar.

UNICEF med samarbetspartners levererar vaccin och utbildar hälsovårdspersonal för att resa till avsides liggande regioner som Bayman. Tillfälliga vaccinationscentraler slås upp mitt i byar, dit barnen går och får sin mässlingspruta. Samtidigt går arbetslag från hem till hem för att vaccinera kvinnorna mot stelkramp.

Samhällsbaserad strategi

Mariam, en ung mamma, bor med sin familj i Faqira i Bayman. Hennes barn har fått vaccin mot mässling och Mariam vaccinerades mot stelkramp i sitt hem.
Vaccinationen räddar barnens liv.“, säger hon.

Vaccinationskampanjen förväntas täcka hela Afghanistan i etapper, med start i de svårtillgängliga provinserna. Vaccinationsteam planerar att besöka dessa provinser innan november, då snön vanligtvis stoppar framfarten på vägarna. Den andra etappen innefattar 25 provinser till.

På inrådan av Världshälsoorganisationen kommer ytterligare omgångar med kompletterande mässlingvaccin och service att vara nödvändig för att försäkra en ihållande minskning av spädbarns- och mödradödlighet.

Samtidigt med den UNICEF-stödda kampanjen driver Afghanistan en samhällsbaserad strategi för långsiktig hälsa som ska öka kvinnors och barns tillgång till primärvård, rutinmässig vaccinering och utbildade barnmorskor.

Sjukdomar som mässling och stelkramp kan lätt förebyggas, och Afghanistans dubbla kampanj för att bekämpa dessa sjukdomar kommer att säkra ett hälsosammare liv för barnen och deras mammor.