Gå till innehållet
Laddar…

50 miljoner etiopier får skydd mot malaria

UNICEF och etiopiska regeringen genom för en rekordsatsning på malariamediciner och myggnät för att skydda hela landets befolkning mot malaria. Malaria är den enskilt största dödsorsaken i Etiopien.

UNICEF och etiopiska regeringen genom för en rekordsatsning på malariamediciner och myggnät för att skydda hela landets befolkning mot malaria. Malaria är den enskilt största dödsorsaken i Etiopien.

Varje år insjuknar nio miljoner människor i malaria i landet och under en epidemi på bara några månader kan över 100 000 människor dö. Många drabbade är barn.

– Nu har vi ett historiskt tillfälle att få malaria under kontroll, säger Björn Ljungqvist, UNICEFs chef i Etiopien.

20 miljoner myggnät

En av de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med malaria är att förse familjer med myggnät. Idag finns myggnät som är impregnerade med insektsmedel och som skyddar under flera års tid. Före år 2004 fanns knappt två miljoner sådana myggnät i Etiopien. Vid slutet av detta år beräknar UNICEF att totalt åtta miljoner impregnerade myggnät har delats ut till familjer som lever i områden där malaria är vanligt. Inom två år kommer antalet myggnät har utökats till totalt 20 miljoner. Detta räcker till att skydda 50 miljoner människor vilket motsvarar hela befolkningen som lever i områden där de riskerar att få malaria.

Medicin som skyddar alla

I den nya satsningen, som är den största i sitt slag i Afrika, ingår också att distribuera en effektivare malariamedicin än den som hittills varit vanligast. Den tidigare medicinen skyddade mot malaria för 64 procent av dem som åt den medan den nya skyddar 99 procent.

Snabb diagnos

Diagnosticering har tidigare tagit lång tid eftersom proverna måste sändas till, många gånger avlägsna, laboratorier. Med början i år ska hälsovårdscentraler få tillgång till snabbtester som inom bara några minuter, direkt på plats, kan visa om en person lider av malaria. Testerna är dessutom billiga.

Samarbete avgörande

Kampanjen mot malaria är genomförbar tack vare att Etiopiens hälsodepartement sätt frågan högt på dagordningen och tack vare många finansiella samarbetspartners, däribland Kanadas biståndsorgan, Världsbanken, USAs biståndsorgan USAID, Japanska regeringen och Globala fonden i kampen mot aids, tuberkulos och malaria samt UNICE.

I år kostar malariasatsningen totalt över 430 miljoner kronor.