Gå till innehållet

Många barn extremt fattiga i öst trots ekonomiskt lyft

Ett av fyra barn under 15 års ålder lever fortfarande i extrem fattigdom i sydöstra Europa och det forna Sovjetunionen. Detta trots att det har skett ett stort ekonomiskt uppsving i hela området under senare år.

Ett av fyra barn under 15 års ålder lever fortfarande i extrem fattigdom i sydöstra Europa och det forna Sovjetunionen. Detta trots att det har skett ett stort ekonomiskt uppsving i hela området under senare år.

Det visar en ny studie från UNICEFs forskningscenter Innocenti. Rapporten lyfter fram de stora skillnader som finns mellan barnen i de aktuella länderna. I sydöstra Europa lever till exempel 5 procent av barnen i extrem fattigdom, medan så många som 80 procent gör det i de fattigaste länderna i Centralasien.

Mer pengar till barnen till barnen

Många regeringar i regionen har inte låtit det ekonomiska uppsvinget komma barnen till del. Utgifterna för hälsa och utbildning ligger kvar på en låg nivå i många länder, och har inte ökat sedan 1998 trots den ekonomiska uppgången. På många håll går det trögt att till exempel få ner barnadödligheten och öka tillgången på rent vatten.

Mer stöd till familjer i kris

– För att tackla fattigdomen och de stora skillnader som finns, måste de ekonomiska resurserna genast styras till barnen, säger Marta Santos Pais, chef för UNICEFs forskningscenter.

Rapporten pläderar bland annat för att barn inte längre ska placeras på institutioner, något som idag är vanligt i vissa länder i området. Stödet till familjer i kris måste också öka, liksom utgifterna för sociala tjänster.

För att läsa och ladda ner rapporten i sin helhet, klicka på länken nedan:
Social Monitor. Understanding Child Poverty in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States (PDF)