Gå till innehållet
Laddar…

Nytt TV-program av unga för unga i Libanon

I dagarna lanserar UNICEF tillsammans med den libanesiska televisionen en tv-serie som är den första i sitt slag i Mellanöstern. Programmet, som heter SAWTNA som betyder ungefär ”Vår röst”, är helt igenom producerat av ungdomar mellan 15 och 21 år och kommer att sändas två gånger i veckan.

I dagarna lanserar UNICEF tillsammans med den libanesiska televisionen en tv-serie som är den första i sitt slag i Mellanöstern. Programmet, som heter SAWTNA som betyder ungefär ”Vår röst”, är helt igenom producerat av ungdomar mellan 15 och 21 år och kommer att sändas två gånger i veckan.

Ungdomar utgör nästan en tredjedel av Libanons befolkning. Landets komplicerade sociala, politiska och ekonomiska omständigheter sätter ungdomar i många olika svåra situationer. Genom att få tillgång till en offentlig plattform där ämnen som rör unga kan tas upp, kan ungdomar på ett lättare sätt delta i diskussioner om sin egen framtid. På så sätt kan också en större medvetenhet och öppenhet skapas. TV-serien kommer att ta upp allt från rökning och depressioner till diskriminering och fattigdom.

”Vår röst” ännu viktigare efter kriget

Filmningen av ”Vår röst” började redan för två år sedan, men fick avbrytas pga. den politiska turbulensen. Libanonkriget i somras innebar ännu större förseningar men lanseringen genomförs ändå vid ett passande tillfälle. De första avsnitten behandlar teman som blivit aktuella efter kriget, med t ex information om fara för icke-exploderad ammunition, den besvärliga situationen för familjer som flytt sina hem och hur konflikten har påverkat unga. Ett avsnitt om äldre generationers reflexioner på tidigare konflikter kommer också att sändas.

– Ungdomar är de som har störst behov av att uttrycka sig, säger Roberto Laurenti, UNICEFs representant i Libanon. De förtjänar att få göra det på ett meningsfullt sätt och få göra sina röster hörda.

– Vi har fortsatt vår satsning med ”Vår röst” eftersom det ger ett forum för unga som aldrig förr har funnits i Libanon eller ens i hela Mellanöstern. Även om projektet började före kriget har det blivit viktigare än någonsin som verktyg för ungdomar för att aktivt kunna delta i landets återhämtning.

Ungdomar från hela landet

TV-programmet finansieras framför allt genom UNICEF av den nederländska regeringen. De unga medverkande representerar Libanons olika regioner, kulturer och religioner. UNICEF har samarbetat med frivilligorganisationer över hela landet för att rekrytera de totalt 45 ungdomarna från alla olika områden. Efter en utbildning i journalistik kunde ungdomsteamen i Beirut, Beqaa, norra Libanon, Mount Lebanon och i söder börja utveckla sina reportageidéer och påbörja sina produktioner.

TV-program viktiga

En av deltagarna, Mohamed (19) från Tripoli, filmade ett avsnitt om ungdomsdepression — ett ämne som sällan diskuteras offentligt i Libanon. Mohamed säger att tv-programmen har en viktig roll för att höja medvetenheten så att folk vågar börja prata.

Med undantag för teknisk hjälp har projektet genomförts enbart av ungdomar. TV-serien ger tittare i hela Libanon — ungdomar och vuxna — chans att se tv-program med ett brett spektrum av teman sedda från lite nya håll.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete för barns rättigheter? Skänk en gåva här »