Gå till innehållet
Laddar…

Barn och unga frågar ut ministrar

Idag, på barnkonventionsdagen, är det dags för den årliga utfrågningen av ministrar i riksdagen. Barn och unga samlas för att pressa delar av regeringen på vad de tänker göra för barns rättigheter.

Idag, på barnkonventionsdagen, är det dags för den årliga utfrågningen av ministrar i riksdagen. Barn och unga samlas för att pressa delar av regeringen på vad de tänker göra för barns rättigheter.

Utfrågningen anordnas av Nätverket för barnkonventionen som består av över 50 partipolitiskt obundna frivilligorganisationer, däribland UNICEF Sverige.

Barnkonventionen 17 år

Idag för 17 år sedan föddes FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Totalt har 192 nationer har ställt sig bakom, ratificerat, barnkonventionen. Detta gör konventionen till den mest spridda i världen.

Läs mer om barnkonventionen »

Detta gör Nätverket för barnkonventionen.

  • Bevakar Löpande hur Sverige lever upp till sina åtaganden i Barnkonventionen, bland annat ordnas en hearing varje år med regeringen.
  • Sprider information och kunskaper om Barnkonventionen
  • Verkar för att barn och unga ska känna till sina rättigheter, som beskrivs i Barnkonventionen.
  • Initierar informations- och erfarenhetsutbyten med till exempel Barnombudsmannen.