Gå till innehållet
Laddar…

Ingen jodbrist i Armenien

Jodbrist, som kan leda till allvarliga utvecklingsstörningar hos barn, är nu helt utrotat i Armenien.

Jodbrist, som kan leda till allvarliga utvecklingsstörningar hos barn, är nu helt utrotat i Armenien.

Vid en ceremoni lämnade UNICEFs representant i Armenien, Sheldon Yett, över en plakett till landets hälsominister.

— Utrotningen av jodbristsjukdomar är ett viktig delmål i kampen för skydd och välfärd åt barnen i Armenien, säger Sheldon Yett. Omkring 20 miljoner barn i utvecklingsländer drabbas av jodbristsjukdomar varje år. Varenda ett av dem kan förhindras genom jodberikat salt.

Allvarliga effekter

Jodbrist är den vanligaste orsaken till förebyggbara mentala funktionshinder hos barn och kan i värsta fall leda till allvarlig utvecklingsstörning. Mildare former av jodbrist kan resultera i stora inlärningssvårigheter. Effekter hos vuxna är ökad risk för missfall och dödfödda barn.

Jodberikat salt är det mest effektiva sättet att förebygga jodbristsjukdomar eftersom salt konsumeras av alla och jodberikning är enkelt och billigt. Sverige har jodtillsatt salt sedan 1936. Att utrota jodbrist är en nyckelfaktor i UNICEFs uppdrag att ge alla barn chans att överleva och utvecklas.

Stor ökning av jodkonsumtion

1995 genomförde det armeniska hälsodepartementet tillsammans med UNICEF en studie som visade att över 50 procent av alla gravida kvinnor i landet led av jodbrist. Sedan 1997 har UNICEF och hälsodepartementet samarbetat med en saltfabrik för att utrota jodbristen genom heltäckande jodberikning.

En undersökning bland skolbarn i Armenien förra året fann att andelen hushåll som konsumerade jodberikat salt hade ökat till 97 procent från 70 procent 1998.
— Att jodbristen nu är utrotad betyder att 40 000 barn som föds i Armenien varje år nu skyddas mot bristsjukdomarna, säger Sheldon Yett. Nu krävs förbättrade regelsystem för att bibehålla detta resultat.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete för barns rättigheter? Skänk en gåva här »