Gå till innehållet
Laddar…

Den globala aidsepidemin fortsätter att öka

Nya uppgifter visar att åtgärdsprogram som fokuserar på de mest utsatta grupperna når bättre resultat.

Nya uppgifter visar att åtgärdsprogram som fokuserar på de mest utsatta grupperna når bättre resultat.

Den globala aidsepidemin fortsätter att växa. Det finns dessutom oroande tecken på en förnyad ökning i vissa länder, som tidigare haft stabila eller nedåtgående kurvor. Goda nyheter finns dock också; positiva förändringar i unga människors sexualvanor och en minskad hiv-spridning kan ses i vissa länder.

Nästan 40 miljoner hiv-smittade

Enligt de senaste siffrorna som publiceras i rapporten UNAIDS/WHO 2006 AIDS Epidemic Update lever 39,5 miljoner människor med hiv. Under 2006 har 4,3 miljoner nya personer smittats, varav 2,8 miljoner eller 65 procent bor i Afrika söder som Sahara. Stora ökningar sker i Östeuropa och Centralasien, där antalet smittade i vissa områden har ökat med mer än 50 procent sedan 2004. Under 2006 dog ca 2,9 miljoner människor i aidsrelaterade sjukdomar.

Läs hela rapporten här »

Rapporten från UNAIDS visar att i områden där åtgärdsprogram inte har fått fortsätta eller inte anpassats efter epidemins förändringar, har antalet smittade i vissa länder legat kvar på samma nivå eller återigen ökat. I Nordamerika och Västeuropa har åtgärdsprogram sällan bibehållits och antalet nya infektioner har legat kvar på samma nivå. Liknande erfarenheter finns från låg- och medelinkomstländer. Det finns egentligen mycket få exempel där antalet nya hiv-smittade faktiskt har gått ner. Några länder som tidigare kunnat visa på en nedåtgående kurva har saktat ner eller upplever nu återigen en ökning.

— Detta är oroande eftersom vi vet att åtgärdsprogrammen har varit framgångsrika i dessa länder tidigare, säger UNAIDS generalsekreterare Peter Piot. Uganda har varit paradexemplet. Det betyder att vi ligger steget efter epidemin. Vi måste intensifiera våra förebyggande åtgärder samtidigt som vi utökar behandlingsprogrammen för de smittade.

Förebyggande program fungerar

Nya uppgifter visar att förebyggande program som särskilt fokuserar på riskgrupper når resultat. Positiva förändringar i unga människors sexualvanor som ökad användning av kondomer, senare sexualdebut och färre sexpartners, har skett under de senaste tio åren i många hiv-drabbade länder. En minskning av hiv/aids bland unga mellan år 2000 och 2005 är tydlig i Botswana, Burundi, Elfenbenskusten, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania och Zimbabwe.

I andra länder visar sig även begränsade aktioner ha betydelse när satsningar väl görs på dem som löper störst risk att smittas. I Kina finns exempel på fokusprogram för sexarbetare som har lett till ökad användning av kondom och färre sexuellt överförbara sjukdomar. Program för narkomaner har också nått framgång i vissa områden. I Portugal har hiv-smittan bland sprutnarkomaner gått ned med nästan en tredjedel (31 %) från 2001 till 2005, som en följd av förebyggande program specifikt för drogberoende personer.

Riskgrupperna nås inte av hjälpen

I många länder når inte åtgärdsprogrammen de grupper som löper störst risk att smittas, som t ex unga människor, kvinnor, män som har sex med män, sexarbetare och deras kunder, sprutnarkomaner och etniska minoriteter. UNAIDS rapport visar att flickor och kvinnor behöver större uppmärksamhet i hiv/aids-frågor. I Afrika söder om Sahara löper kvinnor fortfarande större risk att smittas av hiv än män och i de flesta regioner är det även kvinnorna som får ta hand om andra hiv-smittade.

Enligt rapporten finns det ökade tecken på en stor smittospridning av hiv bland män som har sex med män i Kambodja, Kina, Indien, Nepal, Pakistan, Thailand och Vietnam. Men de flesta aktioner misslyckas med att nå dessa grupper. I Latinamerika, Karibien, Mellanöstern och Nordafrika nås inte heller de mest utsatta grupperna eftersom det saknas kartläggning av dem.

– För att minska onödiga dödsfall och lidande är det viktigt att vi fortsätter att satsa på förebyggande insatser och behandling, säger WHO:s generaldirektör Anders Nyström. I Afrika söder om Sahara, den värst drabbade regionen, är medellivslängden nu bara 47 år. Det är 30 år lägre än i de flesta höginkomstländer.

Dåliga kunskaper

Kunskaperna i sexualkunskap och hiv/aids är fortfarande dåliga i många länder och medvetenheten om de egna riskerna är liten. Även i länder med mycket hög hiv-förekomst som t ex Swaziland och Sydafrika, tror en stor del av befolkningen att de inte löper någon risk att smittas.

– För att bekämpa aids på allvar är kunskaperna om epidemin och om det som hindrar kampen mot den, som t ex ojämlikhet mellan könen, det viktigaste av allt. Vi måste inte bara agera mer, utan även mer strategiskt och långsiktigt så att våra satsningar når dem som behöver det mest, säger Peter Piot, UNAIDS generalsekreterare.

Läs hela rapporten här »