Gå till innehållet
Laddar…

Kamp mot våld mot kvinnor och barn i Afrika

22 länder i Afrika har förbundit sig att samarbeta för att stoppa våldet mot kvinnor och barn.

22 länder i Afrika har förbundit sig att samarbeta för att stoppa våldet mot kvinnor och barn.

Samarbetet skrevs under i Benoni i Sydafrika på avslutningsdagen av FN:s 16-dagars kampanj för Aktivism mot våld. Kampanjen hålls varje år från den 25 november (internationella dagen mot våld mot kvinnor) till den 10 december (internationella dagen för mänskliga rättigheter).

170 deltagare från 22 länder har lovat att följa initiativet, som tagits av UNICEFs representant Macharia Kamau för att stoppa våld mot kvinnor och barn i de afrikanska länderna.
— Vi skapar ett gemensamt mål och arbetar tillsammans för att nå målet, sa Macharia Kamau.

Jämlikhet ett måste för utveckling

Deltagarna har lovat att samverka under ledarskap av den Afrikanska Unionen, för att öka samarbetet över nationsgränserna och förbättra jämställdheten över hela den afrikanska kontinenten. När ojämlikheten mellan könen ignoreras hotas all utveckling, det var delegaterna överens om.

Allt är möjligt

Mötet som hållits mellan den 23 och 27 november ordnades av den sydafrikanska regeringen tillsammans med UNICEF och den danska regeringen. Syftet var att diskutera och dela erfarenheter och lärdomar om könsrelaterat våld och vilka speciella åtgärder som kan vidtas för att skydda barn och kvinnor. UNICEFs representant Macharia Kamau gratulerade den sydafrikanska regeringen och delegaterna från de andra afrikanska länderna.
— Om apartheid inte avskaffats skulle vi inte sitta här i samma rum idag, sa Macharia Kamau. Det skedde för bara tolv år sedan. Om vi kan åstadkomma sådana enorma demokratiska framsteg, måste vi också kunna stoppa våldet mot barn och kvinnor.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete för barns rättigheter? Skänk en gåva här »