Gå till innehållet

UNICEF hjälper orkandrabbade i Filippinerna

För fjärde gången på två månader har Filippinerna drabbats av en orkan. UNICEF finns på plats och distribuerar förnödenheter till de överlevande.

För fjärde gången på två månader har Filippinerna drabbats av en orkan. UNICEF finns på plats och distribuerar förnödenheter till de överlevande.

Hundratals människor har dött, många saknas fortfarande och åtskilliga tusentals har förlorat sina hem efter den senaste orkanen som drabbade Filippinerna. Åtta byar i närheten av vulkanen Mayon rapporteras ha begravts i lermassor.

Hjälp till 10 000

UNICEF finns på plats och redan i slutet av förra veckan har vi distribuerat förstahjälpen-utrustning som kan hjälpa 10 000 personer under tre månaders tid. Ytterligare förnödenheter i form av mediciner, mat och skydd kommer att distribueras.

Svårt få grepp om läget

UNICEF bedömer kontinuerligt läget på plats och har beredskap för att kunna sända ännu mer förnödenheter och hjälpa befolkningen. UNICEF befarar att situationen kan vara värre än vad hittills rapporterats, eftersom vägar och annan kommunikation förstörts och det därför är mycket svårt att få besked om situationen på flera håll. UNICEF sänder ut personal för att bedöma läget. De rapporter som kommit hittills talar om många förstörda eller skadade bostäder.

Hälsovård och traumabearbetning

UNICEF prioriterar hälsovård till hemlösa samt rent vatten och sanitet för att förhindra att de överlevande drabbas av sjukdomar. Vidare kommer UNICEF att bidra till att sätta upp tillfälliga skolor med hjälp av school-in-a-box,, som räcker till 80 elever och en lärare, samt skapa trygga områden där traumatiserade barn kan få en fristad där de kan bearbeta sina upplevelser.

Skänk pengar till UNICEFs katastrofinsatser runt om i världen »