Gå till innehållet
Laddar…

Burma ökar insatserna mot mässling

I samarbete med UNICEF har Burma inlett en omfattande kampanj för att få bukt med mässling. Under januari ska 1,8 miljoner barn vaccineras mot mässlingviruset. Totalt ska 7 miljoner barn i åldern nio månader till fem år vaccineras.

I samarbete med UNICEF har Burma inlett en omfattande kampanj för att få bukt med mässling. Under januari ska 1,8 miljoner barn vaccineras mot mässlingviruset. Totalt ska 7 miljoner barn i åldern nio månader till fem år vaccineras.

Vaccinationskampanjen är en del av Burmas satsning att utrota mässling, som är en av de vanligaste dödliga sjukdomarna. Landet ska också införa en andra dos med mässlingsvaccin i det nationella vaccinationsprogrammet.

Teknisk hjälp

Världshälsoorganisationen och UNICEF bidrar med teknisk hjälp både i planerings-, genomförande- och utvärderingsskedet av kampanjen.

– Burma är ett av 47 prioriterade länder i en global satsning mot mässling. Målet är att minska antalet barn som dör i mässlingen med 90 procent fram till år 2010, säger Ramesh Shrestha, UNICEFs chef i Burma.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som fortfarande kräver runt 450 000 barns liv årligen. Sjukdomen kan också leda till permanenta hjärnskador samt problem med syn och hörsel.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du hjälpa barn världen över? Ge en gåva här »