Gå till innehållet
Laddar…

Tusentals hemlösa och utan mat efter översvämningar i Burundi

Sedan 13 av Burundis 17 provinser drabbats av massiva översvämningar i förra veckan så har tusentals familjer lämnats hemlösa utan mat eller rent vatten. 800 000 människor hotas av svält.

Sedan 13 av Burundis 17 provinser drabbats av massiva översvämningar i förra veckan så har tusentals familjer lämnats hemlösa utan mat eller rent vatten. 800 000 människor hotas av svält.

Burundis befolkning har redan sedan tidigare stora problem med brist på mat. FN:s Livsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) uppger att över 70 procent av landets invånare lider av undernäring. Förra veckans översvämningar kan nu leda till att 800 000 människor står inför svält.

Regeringen vädjar om hjälp utifrån

I sex av landets provinser råder akut matbrist och regeringen kallar nu på internationell hjälp för att lösa krisen. UNICEF och WFP stödjer tillsammans 220 stycken näringscenter runt om i landet där man nu sätter in extra resurser.

Byggnader förstörda

Förutom att översvämningarna har orsakat en enorm matbrist så har de även förstört skolor och avbrutit undervisningen för landets barn. Över 17 000 människor har tvingats från sina hem och söker sig nu till de skolor som klarat sig från vattnet. Detta i sig hindrar klassrummen från att användas till lektioner. I områden där vattnet har förstört latriner och säkra vattenkällor har redan utbrott av kolera drabbat befolkningen.

UNICEF hjälper på plats

UNICEF har sänt katastrofhjälp såsom tvål och vattenrenande tabletter till de översvämmade områdena och skickar nu ner ett team för att stödja barn och deras familjer med förnödenheter. Detta innebär bl a att bistå med dricksvatten, förhindra malaria och att skydda invånarna mot andra infektioner.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du hjälpa barn i katastrofer? Ge en gåva här »