Gå till innehållet
Laddar…

Sverige i topp i studie över barns situation i rika länder

Det finns inget klart samband mellan ett lands rikedom och barns välmående. Det konstaterar UNICEF i en unik rapport över barns situation i 21 rika länder. Rapporten, som använder ett vidare fattigdomsbegrepp än inkomst per person, visar till exempel att barn i Tjeckien mår bättre än barn i andra, rikare länder. Allra bäst mår barnen i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland.

Det finns inget klart samband mellan ett lands rikedom och barns välmående. Det konstaterar UNICEF i en unik rapport över barns situation i 21 rika länder. Rapporten, som använder ett vidare fattigdomsbegrepp än inkomst per person, visar till exempel att barn i Tjeckien mår bättre än barn i andra, rikare länder. Allra bäst mår barnen i Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland.

UNICEF-rapporten ”Child Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries” mäter barns välmående utifrån sex faktorer:

  • materiellt välstånd
  • hälsa och säkerhet
  • utbildning
  • familje- och kompisrelationer
  • riskbeteenden
  • barn och ungas egna upplevelser av sin situation.

Totalt sätt placerar sig de nordiska länderna och Nederländerna i topp.
De nordiska länderna har högst materiell levnadsstandard, då mindre än fem procent av barnen lever i relativ fattigdom. Motsvarande siffra för USA och Storbritannien är över 15 procent.

Mobbning

När det gäller utbildning är resultatet inte lika samstämmigt för de nordiska länderna. Både Norge och Danmark hamnar långt ner i listan. Belgien och Kanada placerar sig bäst.
Studien tar också upp ämnen som bland annat mobbning, tid med föräldrar, alkohol- och drogvanor.

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet här:
Child Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries (PDF)