Gå till innehållet

UNICEF och WHO agerar efter mässlingsutbrott i Nordkorea

Nordkorea har drabbats av ett omfattande utbrott av mässling. UNICEF och WHO har omgående inlett en landsomfattande vaccinationskampanj för att nå 6 miljoner barn mellan 6 månader och 15 år.

Nordkorea har drabbats av ett omfattande utbrott av mässling. UNICEF och WHO har omgående inlett en landsomfattande vaccinationskampanj för att nå 6 miljoner barn mellan 6 månader och 15 år.

I november förra året rapporterades de första fallen av mässling sedan år 1992. Hittills har 3500 människor insjuknat. Man beräknar att 40 procent av de drabbade är mellan 11 och 19 år, och 9 procent av fallen är barn under 5 år. Nu är fyra experter från Unicef och WHO i landet för att hjälpa till med utformningen och implementeringen av kampanjen.

6,3 miljoner doser

Finansiering för den första omgången av kampanjen kommer från UNICEF som har skaffat fram 6,3 miljoner doser vaccin. Den andra fasen, som startar i april och finansieras av bland andra UNICEF och WHO, riktas mot ytterligare 10, 2 miljoner människor i åldern 16-45 år.
Totalt kommer över 16 miljoner av landets 22 miljoner invånare att vaccineras mot mässling.

Luftburet virus

Eftersom mässling är luftburet är den en av världens mest smittosamma sjukdomar. Massiva vaccinationskampanjer i Afrika och Asien har minskat antalet dödsfall i mässling från 873 000 år 1999 till 345 000 under år 2005. Detta är en minskning på 60 procent men, trots de goda resultaten, fortsätter mässling att vara en av de ledande dödsorsakerna bland barn.

UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag — Skänk en gåva till UNICEFs arbete för barn