Gå till innehållet

Akuta näringsinsatser i Niger gav resultat

Under det senaste året har andelen undernärda barn i Niger minskat kraftigt enligt en landsomfattande näringsstudie. I november 2005 var led över 15 procent av barnen av svår undernäring. Samma period förra året låg siffran på drygt tio procent.

Under det senaste året har andelen undernärda barn i Niger minskat kraftigt enligt en landsomfattande näringsstudie. I november 2005 var led över 15 procent av barnen av svår undernäring. Samma period förra året låg siffran på drygt tio procent.

Den positiva utvecklingen är framför allt resultatet av de massiva insatser som genomfördes, med UNICEF i ledningen, för att möta den akuta matbristen som drabbade Niger år 2005.

– Detta visar att akut undernäring i en katastrofsituation kan kontrolleras och förebyggas med hjälp av omfattande insatser, säger Akhil Iyer, chef för UNICEF i Niger.

Orosmoln finns

Men även om trenden är positiv så finns orosmoln. Kronisk undernäring ligger kvar på en mycket hög nivå: Nästan vartannat barn under fem års ålder lider av ständig undernäring och växer inte som de ska. Barn under tre års ålder är i högre grad drabbade av akut undernäring. Dessutom krävs fortsatta insatser för att bibehålla de goda resultaten och ytterligare minska andelen akut undernärda barn.

Idag beräknas nästan 60 procent av alla dödsfall bland barn under fem år i Niger beror på undernäring.

UNICEF ökar insatserna

UNICEF planerar att öka sina insatser för att förbättra näringen bland barn. Det handlar dels om att behandla svårt undernärda barn och att förebygga undernäring, bland annat genom att ge föräldrar ökad kunskap om betydelsen av amning och rätt kost.

Varje dag dör 30 000 barn under fem års ålder världen över. Undernäring är en stor bov. Hjälp barn överleva. Skänk en gåva här »