Gå till innehållet

UNICEF uppmanar länder att skriva under ny konvention

UNICEF uppmanar samtliga länder att skriva under den nya FN-konventionen som tar upp funktionshindrades rättigheter. Konventionen, som är den första i sitt slag, blev klar den 30 mars.

UNICEF uppmanar samtliga länder att skriva under den nya FN-konventionen som tar upp funktionshindrades rättigheter. Konventionen, som är den första i sitt slag, blev klar den 30 mars.

För att den nya konventionen ska bli internationell lag krävs att minst tjugo länder ställer sig bakom den och ratificerar den. De länder som ratificerar konventionen åtar sig att ändra lagstiftning och praxis så att funktionshindrade inte diskrimineras i samhället.

150 miljoner barn

Ingen vet exakt hur många barn som är drabbade av olika former av funktionsnedsättning men uppskattningar talar om 150 miljoner barn världen över. Dessa barn är hårt drabbade av diskriminering som ofta leder till att de inte får samma möjligheter till hälsovård och utbildning.

Komma bort institutioner

UNICEF arbetar allt mer med att förbättra situationen för funktionshindrade barn och ungdomar. UNICEF försöker bland annat få länder och föräldrar att avstå från att sätta funktionshindrade barn på institutioner.