Gå till innehållet
Laddar…

Ett år efter kriget

Det har gått ett år sedan kriget bröt ut i södra Libanon. Barnen har fortfarande svårt att återhämta sig. Orsaken är fortsatt politisk instabilitet i området, vilket leder till hot mot säkerheten i hela landet.

Det har gått ett år sedan kriget bröt ut i södra Libanon. Barnen har fortfarande svårt att återhämta sig. Orsaken är fortsatt politisk instabilitet i området, vilket leder till hot mot säkerheten i hela landet.

Under de senaste månaderna har uppflammande konflikter, som bombdåd och strider i palestinska flyktingläger i norra Libanon, lett till en förnyad känsla av osäkerhet och oro bland Libanons barn.

Nära en miljon på flykt

Förra årets 34 dagar långa krig mellan Hezbollah och Israel började den 12 juli 2006 och kastade in Libanon i en plötslig och svår humanitär kris. Enligt Libanons regering dog över 1 100 människor, drygt 4 000 skadades och 900 000 tvingades att fly sina hem i landets södra delar.

— Vi ser tecken på återhämtning och normalisering. Mycket av infrastrukturen har byggts upp igen och barn går i skolan ända fram till sommarlovet, säger Roberto Laurenti, UNICEFs chef i Libanon.
— När vi nu utvärderar vad som har gjorts och vad som återstår att göra är det nödvändigt att komma ihåg att barnens smärta kanske är osynlig utåt. Att återhämta sig känslomässigt tar mycket längre tid än att laga en bombad bro. I ett land som Libanon, som befinner sig i en långvarig kris, krävs en långsiktig och pågående process, fortsätter Laurenti.

Beirut 2006© UNICEF/Kate Brooks Beirut 2006

Snabbt gensvar för att hjälpa barnen

Tusentals barn drabbades av konflikten och UNICEF svarade, tillsammans med Röda Korset, snabbt på nödropen. Många familjer var isolerade i de södra delarna och hundratusentals människor tvingades att fly sina hem. Första prioritet i katastrofinsatsen var att hålla barnen friska, genom att leverera rent dricksvatten, mediciner, vaccinationer och kit med hygien- och hälsoartiklar.

Efter eldupphöret den 14 augusti började familjerna att återvända till sina hem. UNICEF distribuerade vattenflaskor och varningslappar — om en stor fara som fortfarande väntade familjerna. En miljon odetonerade klustervapen låg utspridda i bostäder, olivodlingar och på vägarna. UNICEF satsade även på information till föräldrar om hur de kunde upptäcka symptom på posttraumatisk stress hos sina barn via stora utomhusannonser och reklaminslag i tv och radio.

Tydliga resultat

För att kunna möta de återvändande flyktingarnas behov utökade UNICEF sitt nätverk av samarbetspartners i de drabbade områdena. Fokus riktades från katastrofhjälp till återuppbyggnad. Insatserna handlade om att öka tillgången på rent vatten, sanitet och hygien, hälsovård, utbildning och stöd till barn och ungdomar. Inom de prioriterade områdena kan några tydliga resultat särskilt nämnas:

 • 300 000 människor har fått hjälp med rent vatten genom reparation och utbyggnad av 37 kommunala vattenförsörjningssystem
 • 22 byar i södra Libanon har fått vattenreningssystem
 • Fler än 300 000 barn i Libanon har vaccinerats mot polio i en extrainsatt vaccinationskampanj
 • UNICEF har stöttat en nationell kampanj för att barn ska återgå till skolan efter kriget och försett 400 000 elever med utbildningsmaterial
 • Utbildningsmaterial har även tagits fram om klustervapen.
 • Lärare i riskområden har fått stöd och utbildning för att kunna öka undervisningen om odetonerade klustervapen
 • Utbildning av lärare och socialarbetare om hur de bäst stöttar barn som drabbats av krig och kriser
 • Etablerande av rekreationscenter för barn
 • Utbildning av 600 personer, som ingår i mobila team och arbetar med rekreation för barn i form av sport, lekar och teckningar
 • Stöttat ungdomscenter som informerar om konfliktlösning genom utbildningar och diskussioner

Nu börjar fas två

Under de kommande månaderna kommer UNICEF med samarbetspartners att ytterligare förstärka sina insatser för återuppbyggnad. Följande steg kommer nu att tas landet över, för att barnen ska få en tryggare och friskare tillvaro:

 • Fortsätta arbetet för att förbättra vattenkvalitén i byar
 • Höja kvalitén på skolutbildningen, på hälsoupplysningen och inom det psykosociala området
 • Arbeta för att minska avhoppen från gymnasiet i krigsdrabbade områden
 • Stärka hälsovården, inklusive rutinerna för vaccinationer, för att alla människor och byar ska få tillgång till hälsovård
 • Fortsätta att stödja rekreation för barn och ungdomar på lokal nivå och ge dem redskap för att ta hand om sig själva och må bättre trots det oroliga tillståndet i landet
 • Stärka kapaciteten hos lokala organisationer och volontärer för att de ska fortsätta att arbeta med barnen i ett längre perspektiv
 • Anordna träffar för ungdomar från olika religiös, politisk och social bakgrund och därmed ge ungdomarna en chans att tala med varandra för att öka toleransen och freden
 • Fortsätta ge stöd till Sawtna (”Vår röst”), en tv-serie som görs av ungdomar och produceras av UNICEF tillsammans med LBCI (Lebanese Broadcasting Corporation International). I serien görs reportagen av ungdomarna och de tar upp ämnen som de själva tycker är viktiga

Beirut 2006© UNICEF/Kate Brooks Beirut 2006

— Kriget vände upp och ner på livet för tusentals barn, säger Laurenti.
— Barnens återhämtningsförmåga är otrolig, samtidigt tvingas de leva i en konstant skugga av politisk instabilitet. Alla vi som finns här — från medarbetare på humanitära organisationer till familjer, från privata sektorn till beslutsfattare i regeringen — måste sätta barnens välbefinnande först. Vi bär alla ett ansvar för deras liv och för deras framtid.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Skänk en gåva här »