Gå till innehållet
Laddar…

Irakiska flyktingbarn ska få gå i skolan

UNICEF och FN:s flyktingorgan UNHCR har utarbetat en verksamhetsplan för att irakiska flyktingbarn ska kunna börja i skolan. Världssamfundet uppmanas nu att ge 129 miljoner US dollar för att stödja den omfattande insatsen.

UNICEF och FN:s flyktingorgan UNHCR har utarbetat en verksamhetsplan för att irakiska flyktingbarn ska kunna börja i skolan. Världssamfundet uppmanas nu att ge 129 miljoner US dollar för att stödja den omfattande insatsen.

En hel generation irakiska barn riskerar att växa upp utan utbildning och präglade av rädsla för krig och våld. Nu har de två FN-organen utarbetat en verksamhetsplan för att ytterligare 155 000 irakiska flyktingbarn som befinner sig i Syrien, Jordanien, Egypten och Libanon ska få börja skolan under 2007 och 2008.

Mer än två miljoner irakier har flytt till grannländerna. De flesta har kommit till Syrien och Jordanien för att undslippa det fortsatta våldet i hemlandet. Omkring 500 000 av flyktingarna är barn i skolåldern och de har för närvarande liten möjlighet att gå i skolan.

Flyktingströmmar slår ut infrastruktur

Jordanien meddelande i torsdags att alla irakiska flyktingbarn i landet är välkomna att gå i deras skolor.

— Vi är väldigt tacksamma mot Jordanien för att de har tagit detta beslut. Värdländerna utsätts för en enorm börda när de ska ta hand om alla irakiska flyktingar. Den stora mängden människor på flykt har slagit ut vissa mottagarländers infrastruktur, inte minst skolväsendet. Nu behövs ekonomiskt stöd från det internationella samfundet för att hjälpa värdländerna i deras ambition att få flyktingbarnen till skolan, sa UNHCR:s taleskvinna Judy Cheng-Hopkins.

Utbildning motverkar oro och stress

Pierrette Vu Thi, som är ställföreträdande chef för UNICEFs katastrofhjälp, säger att möjligheten till skolgång är otroligt betydelsefull, inte minst i katastrofsituationer.
— Skolan ger barnen trygghet och en känsla av att livet fortsätter som vanligt. Det kan även hjälpa dem att bearbeta sorg och oro. Regeringarna i Syrien och Jordanien har gjort ett fantastiskt jobb för att välkomna irakierna som gäster. Men barnen har fått vänta länge nog. Nu krävs det en kraftansträngning för att de ska få börja skolan när terminen börjar, säger Pierrette Vu Thi.

I Syrien lever för närvarande 300 000 irakiska barn som flyktingar och endast 33 000 av dem har börjat skolan, trots att regeringen har öppnat skolan för dem. I Jordanien går uppskattningsvis 19 000 irakiska flyktingbarn i skolan medan minst 50 000 fortfarande står utanför skolsystemet.

Nya skolor och utbildning av lärare

Den omfattande verksamhetsplanen kommer att genomföras mellan augusti 2007 och slutet av 2008. Målet är att ytterligare 100 000 barn ska få börja skolan i Syrien. I Jordanien ska ytterligare 50 000 barn få börja skolan, i Egypten är antalet 2000, i Libanon, liksom i resterande länder i regionen, ska 1500 irakiska flyktingbarn kunna börja skolan i respektive land. UNICEF och UNHCR kommer att samarbeta med dessa länders utbildningsdepartement för att genomföra utbyggnaden av skolsystemen. Förutom att bygga nya skolor med rent vatten och sanitetsanläggningar kommer 4000 nya lärare att utbildas.

Många av barnen har redan förlorat upp till tre års skolgång. För dessa barn och deras familjer kommer det att finnas stödprogram för att underlätta skolstarten. Lärare som ska undervisa irakiska flyktingbarn kommer att få särskild utbildning i hur man tar hand om barn med traumatiska erfarenheter.

UNICEF på plats i Irak

UNICEF finns även på plats i Irak med en omfattande och ständigt pågående verksamhet. För närvarande får miljontals irakiska barn och kvinnor tillgång till hälsovård, skola, vatten och sanitet. Även familjer som befinner sig på flykt inom landet får katastrofhjälp via UNICEF.

UNICEFs hjälpprogram utförs av egen personal på plats och genom ett nätverk med över 80 lokala partners. Alla insatser samkörs med andra humanitära organisationer och levereras genom många samarbetspartners, inklusive irakiska myndigheter och lokala hjälporganisationer.

Hjälp barn i krig och katastrofer. Skänk en gåva här »